Studimi

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

 • 5 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Specializimet

 • Financa, Banka dhe Sigurime
 • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
 • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion
 • Biznes Ndërkombëtar

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

 • 9 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Specializimet

 

 • Inxhinieri e Sistemeve Softuerike
 • Databazë dhe Sisteme të Informacionit
 • Grafikë dhe Multimedia
 • Web Programim
 • Rrjeta dhe Telekomuikacion
 • Robotikë dhe sisteme Intelegjente
 • Informatikë Biomjekësore
 • Siguria dhe Sigurimi I Informacionit
 • Informatika Mjekësore

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Studime të Sigurisë

 • Program i ri
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Menaxhim i Mekatronikës

 • 9 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Specializimet

 

 • Menaxhimi I Mekatronikës
 • Automatizim Industrial dhe Kontrolli I Procesit
 • Dizajn I Produkteve Industriale
 • Robotikë dhe Sisteme Intelegjente dhe Inxhinieri i Biomjekësisë
 • Inxhinieria e Telekomunikimit
 • Inxhinieri Mekanike
 • Inxhinieria e Aeronautikës
 • Inxhinieria Elektronike dhe Elektrike

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Sisteme të Informacionit

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Gjuhë Angleze

 • Program i ri
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Juridik

 • 3 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Specializimet:

 

 • Civile
 • Penale
 • Ndërkombëtare

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

 • 5 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Specializimet

 

 • Arkitekturë e Qendrusheshme
 • Menaxhim Urban
 • Restaurim Arkitekturial
 • Dizajn Enterier
 • Mirembajtje ne Restaurim dhe Arkitekturë

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkenca të Sportit dhe të Levizjes

 • Program i ri
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkenca Politike

 • 3 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Specializimet

 

 • Marrëdhenie Nderkombetare dhe Diplomaci
 • Integrime Evropiane
 • Administrate Publike

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Psikologji

 • Program i ri
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Media dhe Komunikim

 • 7 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Specializimet:

 

 • Gazetari (T)
 • Komunikim (T)
 • Menaxhim i Medias (T)
 • Marrëdhëniet me Publikun (T)
 • Regji Televizive (T)
 • Gazetari Online (T)
 • Kamerë dhe Fotografi (T)

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhement

 • 9 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Specializimet

 

 • Burimet e Energjisë
 • Konzervimi i Energjisë
 • Efiçienca e Energjisë
 • Menaxhimi i Energjisë
 • Inxhinieria Elektrike
 • Konzervimi i Energjise në Ndërtesa
 • Sistemet e Ngrohjes dhe Ftohjes
 • Teknologjia e Informacionit
 • Sistemet e Qendrueshme

Top Education for Top Students

Teknik Dentar

 • Program i ri
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Infermieri

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Dizajni i Integruar

 • 4 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Specializimet:

 

 • Dizajn Grafik
 • Dizajn i Produkteve
 • Dizajn Mode
 • Dizajn i Enterierit

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

 • 4 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Specializimet

 

 • Teknologjia e Ushqimit
 • Nutricion (Të ushqyerit)
 • Menaxhimi dhe Sigurimi i Cilësisë të Ushqimit
 • Shkenca dhe Inxhiniera e Ushqimit

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Farmaci

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Bujqësi dhe Inxhinieri e Ambientit

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Stomatologji

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Muzike Moderne, Produksion digjital dhe Menaxhment

 • 5 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Specializimet:

 

 • Kompozim / Këngshkrues (T)
 • Performancë Vokale (T)
 • Performancë në Instrument (T)
 • Audio Produksion (T)
 • Menaxhment Muzikor (T)

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit

 • 3 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Specializimet:

 

 • Prodhimtaria Bimore
 • Agrobiznes
 • Menaxhimi I Mjedisit në Hortikulturë

 

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Arti dhe Mediat Digjitale

 • 5 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Specializimet:

 

 • Art dhe Media Digjitale (T)
 • 3D animacion (T)
 • Dizajn Digjital (T)
 • Efektet Vizuele dhe Filmi (T)
 • Multimedia Design (T)

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Teknik i Anesteziologjisë

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Teknik i Radiologjisë

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Baçelor

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

 • 4 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Financa, Banka dhe Sigurime
 • Marketing dhe Shitje
 • Ndrëmarrësi dhe Inovacion
 • Logjistika dhe Menaxhimi I Prokurimit

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkenca kompjuterike dhe Inxhinieri

 • 3 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Sistemet e Databazes
 • Inxhinieri e Komunikimit
 • Shkenca e të Dhënave Statistikore

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Media dhe Komunikim

 • 2 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Komunikimi Politik dhe Organizatat
 • Mediat Migjitale dhe Komunikimi

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

 • 6 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet

 

 • Inxhinieri Strukturore
 • Menaxhimi i Ndërtimtarisë dhe Teknologji
 • Infrastrukturë Rrugore
 • Inxhinieri e Ujërave
 • Inxhinieri e Gjeoteknikës
 • Inxhinieri e Materialeve

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Sistemet e Informacionit dhe Menaxhment

 • 3 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Sistemet e Informacionit për Biznes
 • Sistemet e Informacionit të Biblotekave dhe Arkivimit
 • Tregtia Elektronike

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane e Biznesit

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Menaxhimi i Mekatronikës

 • 4 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Menaxhimi I Mekatronikës
 • Automatizim Industrial dhe Kontrolli I Procesit
 • Dizajn I Produkteve Industriale
 • Inxhinieri e Proceseve të Prodhimit dhe Teknologjia

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Dizajn i Integruar i Avancuar

 • Program i ri
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 • Dizajn i Modes
 • Dizajn Produkti
 • Dizajn Grafik
 • Dizajn Inteieri

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

 • 4 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Akitekturë e Qendrueshme
 • Dizajn Enterierit
 • Restaurim
 • Planifikim Urban

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Politika Publike dhe Menaxhim

 • 3 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Politika Publike
 • Menaxhim Publik
 • E-Qeverisje

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkenca Politike

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkenca Politike – Integrimi dhe Qeverisja

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shendet Publik dhe Menaxhim

 • Program i ri
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Farmaci

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Stomatologji

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

E Drejta Civile dhe Pronës

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Muzike Moderne, Produksion digjital dhe Menaxhment

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

 • 3 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializime:

 

 • Të ushqyerit ( Nutricioni )
 • Teknologjia e Ushqimit
 • Menaxhimi dhe sigurimi i cilësisë së ushqimit

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Juridik, Kriminologji Kompjuterike dhe Forenzikë

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë

 • 2 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë
 • Inxhinieri Energjetike dhe Mjedisi

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

E drejta Penale

 • Program i ri
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhement

 • 7 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Burimet e Energjisë
 • Konzervimi i Energjisë
 • Efiçienca e Energjisë
 • Menaxhimi i Energjisë
 • Inxhinieria Elektrike
 • Konzervimi i Energjise në Ndërtesa
 • Sistemet e Ngrohjes dhe Ftohjes

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Planifikim Urban dhe Zhvillim i Qëndrueshëm

 • Program i ri
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Certifikime Profesionale

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Shkolla Profesionale

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Trajnime

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Shkolla Profesionale

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkolla Profesionale

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Shkolla Profesionale

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Trajnime për Maturant dhe Studentë

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Shkolla Profesionale

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Trajnime te aprovuar nga MASHT për maturantë

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Shkolla Profesionale

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Trajnime të Aprovuara për Mësimdhënës nga Këshilli Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Shkolla Profesionale

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

 • Program i ri - 5 Specializime
 • Baçelor - UBT - DUKAGJINI
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Specializimet:

 • Financa, Banka dhe Sigurime
 • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
 • Marketing dhe Shitje
 • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion
 • Biznes Ndërkombëtar

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

 • Program i ri - Prizren
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

 • Program i ri - 4 Specializime
 • Master - UBT - ARBËRI
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Specializimet:

 • Logjistika dhe Menaxhimi I Prokurimit
 • Financa, Banka dhe Sigurime
 • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
 • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Gjuhë dhe Kulturë

 • Program i ri - Prishtinë
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Trashegimia Kulturore dhe Menaxhimi i Turizmit

 • Program i ri - Prishtinë
 • Master
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Trafiku dhe Menaxhimi i Transportit

 • Program i ri - Prishtinë
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Mjekësi e Përgjithshme

 • Program i ri - Prishtinë
 • Dr.Med
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Kujdesi Paliativ dhe Kirurgjik

 • Program i ri - Prishtinë
 • Master
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Laborant i Biokimisë Mjeksore

 • Program i ri - Prishtinë
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Shkenca Paramjekësore

 • Program i ri - Prishtinë
 • Master
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Biznes dhe Teknologji

 • Program i ri - UBT-ARBËRI
 • Baçelor - Joint Degree
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Biznes dhe Teknologji

 • Program i ri - Prishtinë
 • PhD
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Juridik

 • Program i ri - Prizren
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

 • Program i ri - Prizren
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Infermieri

 • Program i ri - Prishtinë
 • Master
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Infermieri

 • Program i ri - Ferizaj
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Bachelor Profesional në Fizioterapi

 • Program i ri - Prishtinë
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës

 • Program i ri - UBT - ESLG
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori