Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhement

Shkalla Bachelor në Inxhinieri Energjetike është një program i studimeve themelore që ofron edukim profesional në këtë fushë të rëndësishme të studimit.
Inxhinieria Energjetike është studimi i sistemeve te energjisë dhe shpesh i sistemeve të efiçiencës energjetike të ndërlidhura në ndonjë mënyrë që është monitoriar duke përdorur komponentet e duhura dhe të kontrolluar duke përdorur sisteme kompjuterike.

 

Emri i institucionit BPRAL Kolegji UBT
Fakulteti/Departamenti Departmenti i Energjisë
Kampusi kryesor dhe deget
Emri i programit te studimit BSc Inxhinieria Energjisë dhe Menaxhment
Personi pergjegjes Ines Bula
Akreditimi/Riakreditimi Akredituar 2017
NQF Niveli i kualifikimit NQF Level 6
Diploma Akademike Baqelor i Inxhinieria Energjisë dhe Menaxhment
ECTS 180
Kodi Erasmus 06.2
Lloji i studimit Me kohë të plotë
Minimumi i kohezgjatjes te studimeve 3 vite