Inxhinieri e Energjisë (në proces të akreditimit)

Shkalla Bachelor Inxhinieri e Energjisë është një program i studimeve themelore që ofron edukim profesional në këtë fushë të rëndësishme të studimit.
Programi BSc Inxhinieria e Energjisë edukon dhe përgatitë studentët për karrierë në fushën e inxhinierisë së energjisë, me fokus në prodhimin, shpërndarjen dhe përdorimin e qëndrueshëm dhe efikas të energjisë.

 

Emri i institucionit BPRAL Kolegji UBT
Fakulteti/Departamenti Departmenti i Energjisë
Kampusi kryesor dhe deget Kampusi kryesor
Emri i programit te studimit BSc Inxhinieria Energjisë
Personi pergjegjes Dr.Sc. Armend Ymeri
Akreditimi/Riakreditimi Akreditim
NQF Niveli i kualifikimit NQF Level 6
Diploma Akademike BSci Inxhinieria e Energjisë
ECTS 180
Kodi Erasmus 06.9
Lloji i studimit Me kohë të plotë
   
Minimumi i kohezgjatjes te studimeve 3 vite