Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Programi bazohet në punën e bërë nga TEMPUS Projektit për Zhvillim të Planprogrameve për Efiçiencën e Energjisë, në të cilin UBT është pjesë e konsorciumit. Përveç kësaj, UBT ka bërë krahasime të ndryshme me programe të ngjashme nga:

 

 • Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • POLIS University(AL),
 • University Aleksandër Moisiu of Durrës (AL),
 • Albanian Constructors Association (AL),
 • Co-PLAN, Institute for Habitat Development (AL),
 • University of Prishtina (XK),
 • University for Business and Technology-UBT (XK),
 • University of Montenegro (ME),
 • University of Minho (PT),
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (NL),
 • Anhalt University of Applied Sciences (DE),
 • Slovak University of Technology in Bratislava (SK)..