UBT

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Menaxhim i Mekatronikës

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Sistemet e Informacionit

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Juridik

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Arkitekturë

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Inxhinieri e Ndërtimit

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkenca Politike

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Media dhe Komunikim

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Inxhinieri e Energjisë

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Infermieri

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Dizajn i Integruar

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Politika Publike dhe Menaxhim

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Stomatologji

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Farmaci

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Fakultetet

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Prishtinë – Kampusi Kryesor

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Degët

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Prizren

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Degët

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Lipjan

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Degët

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Gjilan

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Degët

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Ferizaj

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Degët

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Pejë

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Degët

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri