UBT Degët

  UBT Prishtinë – Kampusi Kryesor

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  UBT Degët

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  UBT Prizren

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  UBT Degët

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  UBT Lipjan

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  UBT Degët

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  UBT-Arbëri Gjilan

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  UBT Degët

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  UBT Ferizaj

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  UBT Degët

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  UBT-Dukagjini Pejë

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  UBT Degët

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri