UBT Degët

UBT Prishtinë – Kampusi Kryesor

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Degët

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Prizren

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Degët

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Lipjan

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Degët

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Gjilan

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Degët

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Ferizaj

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Degët

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Pejë

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Degët

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri