UBT Ferizaj

Misioni dhe vizioni

Dega e Kolegjit UBT – Ferizaj zbaton misionin qendror të Kolegjit UBT që është të ofrojë një mjedis akademik dinamik dhe inovativ. Misioni i Kolegjit është gjithashtu të ofrojë një mundësi mbështetëse dhe sfiduese për studentët, fakultetin dhe stafin në mjedisin pjesëmarrës dhe vetëqeverisje. Duke u bazuar në traditën e punës ekipore ndërmjet studentëve, fakultetit, stafit dhe administratorëve, Dega e Kolegjit UBT – Ferizaj zbaton misionin e Kolegjit UBT, i cili është përkushtimi për të rritur pjesëmarrjen e tij si një anëtar aktiv i komunitetit duke ofruar mundësi mësimi të nxitura nga mësimdhënia dhe kërkimi. përsosmëri, ndërveprim intelektual dhe kreativitet.

 

Dega e Kolegjit UBT – Ferizaj, si pjesë e rëndësishme e veprimtarisë intelektuale dhe kulturore në Kosovë, synon të përmirësojë cilësinë e jetës së rajonit përmes aftësive, njohurive, përvojës dhe angazhimit të fakultetit, stafit, studentëve dhe ish-studentëve. Dega zbaton një nga synimet kryesore strategjike të Kolegjit UBT, i cili është t’i shërbejë nevojave të arsimit të lartë dhe të jetë më afër komunitetit vendor dhe rajonal.

 

Misioni dhe vizioni

Misioni dhe vizioni i degës është i njëjtë me misionin dhe vizionin e Kolegjit UBT dhe zhvillimi por edhe zbatimi i misionit dhe vizionit bëhet duke ndjekur një proces të rreptë konsultimi me stafin dhe debat të gjerë të udhëhequr nga menaxhmenti kryesor në Nivel kolegji por edhe nivel të dege. Misioni dhe vizioni që rezulton pasqyrojnë vlerat themelore të Kolegjit UBT dhe vendosen sistematikisht në të gjitha aktivitetet e degës nëpërmjet strategjisë dhe programeve që rishikohen në baza vjetore si pjesë e ciklit të biznesit.