UBT Pejë

Misioni

Kolegji UBT Dega Pejë qëndron si një institucion akademik dinamik dhe inovativ, i përkushtuar për të ofruar një mjedis mbështetës dhe sfidues për studentët, fakultetin dhe stafin. Ne jemi të përkushtuar për të rritur rolin tonë si një anëtar aktiv i komunitetit, të udhëhequr nga shtyllat tona kryesore të mësimdhënies, pedagogjisë inovative, kërkimit dhe shërbimit në komunitet. Misioni ynë është të jemi një qendër e veprimtarisë intelektuale dhe kulturore, duke kontribuar në përmirësimin e cilësisë së jetës në rajon përmes aftësive, njohurive dhe angazhimit të komunitetit tonë. Duke vënë theksin në zhvillimin e shkathtësive praktike, bashkëpunimin me industrinë, zhvillimin e vazhdueshëm profesional dhe nismat e bazuara në komunitet, ne fokusohemi në zhvillimin e kompetencave profesionale të nivelit të lartë nëpërmjet të mësuarit interaktiv kreativ dhe adaptive, kërkimit pionier, veçanërisht në SME-të dhe sektorët e shërbimeve, dhe përmbushjen aktive të kërkesave të industrisë dhe sektorit publik për një fuqi punëtore të kualifikuar. Përderisa ne përpiqemi të jemi një fener i dijes dhe përparimit, qëllimi ynë është të pasurojmë peizazhin arsimor dhe të nxisim avancimin shoqëror në Kosovë dhe më gjerë dhe duke siguruar një komunikim proaktiv dhe efiçiencë operative në të gjitha përpjekjet tona.