Fakultetet

  Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Menaxhim i Mekatronikës

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Sistemet e Informacionit

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Juridik

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Arkitekturë

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Inxhinieri e Ndërtimit

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkenca Politike

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Media dhe Komunikim

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Inxhinieri e Energjisë

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Infermieri

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Dizajn i Integruar

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Politika Publike dhe Menaxhim

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Stomatologji

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Farmaci

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Fakultetet

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri