Studime të Sigurisë

Studimet e Sigurise BA

 

Emërtimi i programit: Baçelor në Studimet e Sigurisë

Vendndodhja e programit: Prishtinë

Kohëzgjatja 3 vjet, 180 ECTS

Mënyra e kryerjes: Me kohë të plotë

Partnerët në zbatim UBT

 

Kualifikimi dhe diploma

Me specializimet ne:

Siguria Kombetare dhe Emergjenca Civile

Siguria Kibernetike

 

Mundësitë passtudimore për studentët

 

Master 2 vjeçar në UBT/Salzburg Universitety

Master në Warsaw University

Punësim në institucionet zyrtarë të administratës publike të Kosovës

Punësim në institucionet joqeveritarë të Kosovës

Punësim në institucione të medias dhe komunikimit

 

Hollësi të tjera

 

Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe Bashkim Evropian;

UBT ofron mundësi studimi/transferi dhe njohjeje për këtë Program BA në Universitete të ndryshëm të Bashkimit Europian përmes programeve Erasmus Mundus/Erasmus +;

Programi BA ofron mundësi për marrje të një diplome të dyfishtë Master në Salzburg University (Austri);

Programi është i bashkërenduar sipas rregullave të Bashkimit Evropian;

Stafi vendor dhe ndërkombëtar është i kualifikuaar në universitetet më të mira botërore;

Trajnimet janë: CISCO, Microsoft, AutoCAD, ECDL, IPMA;

Programi ofron sistem Online të studimeve (Moodle);

Oraret mësimorë janë të ndryshueshëm dhe përfshijnë paraditen, pasditen dhe fundjavën;

Programi përfshin Punë praktike (Internship) dhe Vizita Studimore në  Kosovë dhe jashtë vendit;

Për studentët e dalluar, ekzistojnë mundësi punësimi në UBT;

Ka një Qendër Karriere e cila ofton ndihmë dhe këshilla për punësim;

Infrastruktura është sipas standardeve të kërkuara me ligj;

Ka mundësi të shfrytëzimit të një biblioteke që praktikisht është ndër më të mëdhatë.

 

 

Udhëheqja e Fakultetit Shkenca Politike – Organogrami

 

Dekanja: Hajdi Xhixha

Email: [email protected]

 

Prodekani: Arian Kadriu

Email:[email protected]

 

Kordinatorja:  Samire Sadiku

Email: [email protected]


International Conference


Global UBT Fest 2023
Global UBT Fest 2022
Global UBT Fest 2021

 

 

 

Dokumentet
Strategja e Fakultetit 2022-2027
Plani i strategjisë së kërkimit 2022 2027