Programet Baçelor

  Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

  • 4 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

   

  • Financa dhe Kontabilitet Bankar
  • Marketing dhe Shitje
  • Ndermarresia dhe Inovacioni
  • Logjistika dhe Menaxhimi I Prokurimit

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkenca kompjuterike dhe Inxhinieri

  • 8 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

   

  • Inxhinieri e Sistemeve Softuerike
  • Databaza dhe Sisteme te Informacionit
  • Grafik dhe Multimedia
  • Web Programim
  • Rrjeta dhe Telekomuikacion
  • Robotike dhe sisteme Intelegjente
  • Informatike Biomjeksore
  • Siguria dhe sigurimi i Informacionit

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Menaxhim i Mekatronikës

  • 8 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

   

  • Menaxhimi i Mekatronikes
  • Automatizim Industrial dhe Kontrolli i Procesit
  • Dizajn i Produkteve Industriale
  • Robotike dhe Sisteme Intelegjente
  • Inxhinieri i Biomjeksise
  • Inxhinieri e Telekomunikimit
  • Inxhinieri Mekanike
  • Inxhinieri e Aeronautikes

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Sistemet e Informacionit

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Juridik

  • 3 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

   

  • Civil
  • Penal
  • Nderkombetar

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Arkitekturë

  • 4 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

   

  • Menaxhim Urban
  • Restaurimi Arkitekturial
  • Arkitekture e Qendrusheshme
  • Dizajn Enterier

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Inxhinieri e Ndërtimit

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkenca Politike

  • 3 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

   

  • Marredhenie Nderkombetare dhe Diplomaci
  • Integrime Evropiane
  • Administrate Publike

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Media dhe Komunikim

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Inxhinieri e Energjisë

  • 8 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

   

  • Burimet e Energjise
  • Konzervimi i Energjise
  • Eficenca e Energjise
  • Menaxhimi i Energjise
  • Inxhinieri Elektrike
  • Konzervimi i Energjise ne Ndertesa
  • Sistemet e Ngrohjes dhe Ftohjes
  • Energjia Gjeometrike

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Infermieri

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Dizajn i Integruar

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

  • 3 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

   

  • Teknologji Ushqimore
  • Nutricion ( te ushqyerit )
  • Menaxhimi dhe sigurimi I cilesise se Ushqimit

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Farmaci

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Stomatologji

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Arti dhe Mediat Digjitale

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Teknik i Anesteziologjisë

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Teknik i Radiologjisë

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri