Programet Baçelor

  Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

  • 4 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

  • Financa, Banka dhe Sigurime
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
  • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion
  • Biznes Ndërkombëtar

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

  • 9 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

   

  • Inxhinieri e Sistemeve Softuerike
  • Databazë dhe Sisteme të Informacionit
  • Grafikë dhe Multimedia
  • Web Programim
  • Rrjeta dhe Telekomuikacion
  • Robotikë dhe sisteme Intelegjente
  • Informatikë Biomjekësore
  • Siguria dhe Sigurimi I Informacionit
  • Informatika Mjekësore

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Menaxhim i Mekatronikës

  • 9 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

   

  • Menaxhimi I Mekatronikës
  • Automatizim Industrial dhe Kontrolli I Procesit
  • Dizajn I Produkteve Industriale
  • Robotikë dhe Sisteme Intelegjente dhe Inxhinieri i Biomjekësisë
  • Inxhinieria e Telekomunikimit
  • Inxhinieri Mekanike
  • Inxhinieria e Aeronautikës
  • Inxhinieria Elektronike dhe Elektrike

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Sisteme të Informacionit

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Juridik

  • 3 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet:

   

  • Civile
  • Penale
  • Ndërkombëtare

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

  • 5 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

   

  • Arkitekturë e Qendrusheshme
  • Menaxhim Urban
  • Restaurim Arkitekturial
  • Dizajn Enterier
  • Mirembajtje ne Restaurim dhe Arkitekturë

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkenca Politike

  • 3 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

   

  • Marrëdhenie Nderkombetare dhe Diplomaci
  • Integrime Evropiane
  • Administrate Publike

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Media dhe Komunikim

  • 7 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet:

   

  • Gazetari (T)
  • Komunikim (T)
  • Menaxhim i Medias (T)
  • Marrëdhëniet me Publikun (T)
  • Regji Televizive (T)
  • Gazetari Online (T)
  • Kamerë dhe Fotografi (T)

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhement

  • 9 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

   

  • Burimet e Energjisë
  • Konzervimi i Energjisë
  • Efiçienca e Energjisë
  • Menaxhimi i Energjisë
  • Inxhinieria Elektrike
  • Konzervimi i Energjise në Ndërtesa
  • Sistemet e Ngrohjes dhe Ftohjes
  • Teknologjia e Informacionit
  • Sistemet e Qendrueshme

  Top Education for Top Students

  Infermieri

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Dizajni i Integruar

  • 4 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet:

   

  • Dizajn Grafik
  • Dizajn i Produkteve
  • Dizajn Mode
  • Dizajn i Enterierit

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

  • 4 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet

   

  • Teknologjia e Ushqimit
  • Nutricion (Të ushqyerit)
  • Menaxhimi dhe Sigurimi i Cilësisë të Ushqimit
  • Shkenca dhe Inxhiniera e Ushqimit

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Farmaci

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Stomatologji

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Muzike Moderne, Produksion digjital dhe Menaxhment

  • 5 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet:

   

  • Kompozim / Këngshkrues (T)
  • Performancë Vokale (T)
  • Performancë në Instrument (T)
  • Audio Produksion (T)
  • Menaxhment Muzikor (T)

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit

  • 3 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet:

   

  • Prodhimtaria Bimore
  • Agrobiznes
  • Menaxhimi I Mjedisit në Hortikulturë

   

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Arti dhe Mediat Digjitale

  • 5 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Specializimet:

   

  • Art dhe Media Digjitale (T)
  • 3D animacion (T)
  • Dizajn Digjital (T)
  • Efektet Vizuele dhe Filmi (T)
  • Multimedia Design (T)

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Teknik i Anesteziologjisë

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Teknik i Radiologjisë

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Baçelor

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri