Programet Baçelor

Specializimet

 

 • Inxhinieri e Sistemeve Softuerike
 • Databazë dhe Sisteme të Informacionit
 • Grafikë dhe Multimedia
 • Web Programim
 • Rrjeta dhe Telekomuikacion
 • Robotikë dhe sisteme Intelegjente
 • Informatikë Biomjekësore
 • Siguria dhe Sigurimi I Informacionit
 • Informatika Mjekësore

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet

 

 • Menaxhimi I Mekatronikës
 • Automatizim Industrial dhe Kontrolli I Procesit
 • Dizajn I Produkteve Industriale
 • Robotikë dhe Sisteme Intelegjente dhe Inxhinieri i Biomjekësisë
 • Inxhinieria e Telekomunikimit
 • Inxhinieri Mekanike
 • Inxhinieria e Aeronautikës
 • Inxhinieria Elektronike dhe Elektrike

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Civile
 • Penale
 • Ndërkombëtare

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet

 

 • Marrëdhenie Nderkombetare dhe Diplomaci
 • Integrime Evropiane
 • Administrate Publike

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Gazetari (T)
 • Komunikim (T)
 • Menaxhim i Medias (T)
 • Marrëdhëniet me Publikun (T)
 • Regji Televizive (T)
 • Gazetari Online (T)
 • Kamerë dhe Fotografi (T)

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet

 

 • Burimet e Energjisë
 • Konzervimi i Energjisë
 • Efiçienca e Energjisë
 • Menaxhimi i Energjisë
 • Inxhinieria Elektrike
 • Konzervimi i Energjise në Ndërtesa
 • Sistemet e Ngrohjes dhe Ftohjes
 • Teknologjia e Informacionit
 • Sistemet e Qendrueshme

Top Education for Top Students

Specializimet:

 

 • Dizajn Grafik
 • Dizajn i Produkteve
 • Dizajn Mode
 • Dizajn i Enterierit

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet

 

 • Teknologjia e Ushqimit
 • Nutricion (Të ushqyerit)
 • Menaxhimi dhe Sigurimi i Cilësisë të Ushqimit
 • Shkenca dhe Inxhiniera e Ushqimit

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Kompozim / Këngshkrues (T)
 • Performancë Vokale (T)
 • Performancë në Instrument (T)
 • Audio Produksion (T)
 • Menaxhment Muzikor (T)

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Prodhimtaria Bimore
 • Agrobiznes
 • Menaxhimi I Mjedisit në Hortikulturë

 

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri