Teknik Dentar

Emri i institucionit BPRAL Kolegji UBT
Fakulteti/Departamenti Stomatologjisë
Kampusi Kryesor dhe/apo Dega Kampusi Kryesor
Aplikohet për Program në Degë Jo
Emërtimi i Programit të Studimit Teknik Dentarë
Personi përgjegjës Prof. Asist. Dr. Burim Kiseri
Akreditim/Reakreditim Akreditim
Niveli i kualifikimit sipas KKK NQF Niveli 6
Grada akademike në diploma BSc Teknik Dentarë
ECTS 180
Profili i programit (specializimi) Teknik Dentarë
Fusha e studimit sipas ESAC 12.9
Forma e studimeve Studime të Rregullta
Numri i vendeve për studim 40
Kohëzgjatja minimale e studimeve 3 vite