Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Kurrikulat ndërkombëtare të konsultuara në këtë proces janë ato të Universiteteve Ndërkombëtare me të cilat kemi marrëveshje. Vizitat dhe seminaret e shpeshta të organizuara nga stafi akademik i këtyre institucioneve na kanë mundësuar që të përpilojmë një program ndërkombëtarisht të krahasueshëm.

 

Lista e Universiteteve me të cilat UBT ka marrëveshje dhe kurrikulat me të cilat jemi konsultuar në proces janë renditur më poshtë:

 

Vendi Universiteti Veb faqja Nënshk ruar Kohëzgjatja
Itali University of Rome La Sapienza www.uniroma1.it 2018 2028
Hungari Semmelweis University www.semmelweis.hu 2019 2029
Turqi Trakya University www.trakya.edu.tr 2019 2029
Shqipëri Medical University of Tirana www.umed.edu.al 2017 2027
Austri Sigmund Freud University www.sfu.ac.at 2019 2029
SHBA Morehead State University www.moreheadstate.edu 2015 2025
SHBA University of Kentucky www.uky.edu 2016 2026
SHBA University of North Florida www.unf.edu 2017 2027