Farmaci

UBT synon të ofrojë studentë profesionalë dhe të diplomuar me njohuri dhe mirëkuptim themelor dhe modern në fushat e produkteve natyrore/kimike, farmaceutike dhe farmakologjike, në mënyrë që ata të mund të konkurrojnë dhe të shquhen si farmacistë dhe shkencëtarë të shquar. Fakulteti shërben si mentor, bashkëpunëtor, shkencëtar, këshilltar dhe mësues, duke iu ofruar studentëve cilësi më të lartë të arsimit, duke ushqyer aftësitë ndërpersonale, duke promovuar profesionalizëm dhe duke kryer hulumtime në fushën e shkencave farmaceutike. Në përgjithësi, ne jemi të angazhuar për të siguruar standardet më të larta akademike të bursave, udhëheqjes dhe
hulumtimeve për të promovuar inovacionin dhe jetën cilësore të pacientit.

 

 

 

Emri i institucionit BPRAL Kolegji UBT
Fakulteti / Departamenti Departamenti i Shkencave të Jetës
Kampusi ose dega kryesore Kampusi kryesor
Emri i programit të studimit Studimet e Integruara të Farmacisë

 

Personi përgjegjës Shpend Dragusha
Akreditim / riakreditim Akreditim
Niveli i Kualifikimit NQF NQF Niveli 7
Diploma akademike Master i Farmacisë
ECTS 300
Profili i programit (specializimi) Kujdesi shëndetësor (Mjekësia e Përgjithshme)

 

Kodi i Erasmus 12.5 Farmaci (Shkenca Mjekesore)
Lloji i studimit Orar i plotë
Numri i studentëve 50
Kohëzgjatja minimale e studimit 5 vite