Programet Master

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

 • 4 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Financa, Banka dhe Sigurime
 • Marketing dhe Shitje
 • Ndrëmarrësi dhe Inovacion
 • Logjistika dhe Menaxhimi I Prokurimit

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkenca kompjuterike dhe Inxhinieri

 • 3 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Sistemet e Databazes
 • Inxhinieri e Komunikimit
 • Shkenca e të Dhënave Statistikore

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Media dhe Komunikim

 • 2 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Komunikimi Politik dhe Organizatat
 • Mediat Migjitale dhe Komunikimi

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

 • 6 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet

 

 • Inxhinieri Strukturore
 • Menaxhimi i Ndërtimtarisë dhe Teknologji
 • Infrastrukturë Rrugore
 • Inxhinieri e Ujërave
 • Inxhinieri e Gjeoteknikës
 • Inxhinieri e Materialeve

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Sistemet e Informacionit dhe Menaxhment

 • 3 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Sistemet e Informacionit për Biznes
 • Sistemet e Informacionit të Biblotekave dhe Arkivimit
 • Tregtia Elektronike

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane e Biznesit

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Menaxhimi i Mekatronikës

 • 4 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Menaxhimi I Mekatronikës
 • Automatizim Industrial dhe Kontrolli I Procesit
 • Dizajn I Produkteve Industriale
 • Inxhinieri e Proceseve të Prodhimit dhe Teknologjia

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

 • 4 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Akitekturë e Qendrueshme
 • Dizajn Enterierit
 • Restaurim
 • Planifikim Urban

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Dizajn i Integruar i Avancuar

 • Program i ri
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 • Dizajn i Modes
 • Dizajn Produkti
 • Dizajn Grafik
 • Dizajn Inteieri

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Politika Publike dhe Menaxhim

 • 3 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Politika Publike
 • Menaxhim Publik
 • E-Qeverisje

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkenca Politike

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkenca Politike – Integrimi dhe Qeverisja

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shendet Publik dhe Menaxhim

 • Program i ri
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Farmaci

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Stomatologji

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

E Drejta Civile dhe Pronës

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

 • 3 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializime:

 

 • Të ushqyerit ( Nutricioni )
 • Teknologjia e Ushqimit
 • Menaxhimi dhe sigurimi i cilësisë së ushqimit

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Juridik, Kriminologji Kompjuterike dhe Forenzikë

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë

 • 2 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë
 • Inxhinieri Energjetike dhe Mjedisi

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhement

 • 7 Specializime
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Specializimet:

 

 • Burimet e Energjisë
 • Konzervimi i Energjisë
 • Efiçienca e Energjisë
 • Menaxhimi i Energjisë
 • Inxhinieria Elektrike
 • Konzervimi i Energjise në Ndërtesa
 • Sistemet e Ngrohjes dhe Ftohjes

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

E drejta Penale

 • Program i ri
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Planifikim Urban dhe Zhvillim i Qëndrueshëm

 • Program i ri
 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Programet Master

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri