Programet Master

Specializimet:

 

 • Sistemet e Databazes
 • Inxhinieri e Komunikimit
 • Shkenca e të Dhënave Statistikore

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Komunikimi Politik dhe Organizatat
 • Mediat Migjitale dhe Komunikimi

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet

 

 • Inxhinieri Strukturore
 • Menaxhimi i Ndërtimtarisë dhe Teknologji
 • Infrastrukturë Rrugore
 • Inxhinieri e Ujërave
 • Inxhinieri e Gjeoteknikës
 • Inxhinieri e Materialeve

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Sistemet e Informacionit për Biznes
 • Sistemet e Informacionit të Biblotekave dhe Arkivimit
 • Tregtia Elektronike

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Menaxhimi I Mekatronikës
 • Automatizim Industrial dhe Kontrolli I Procesit
 • Dizajn I Produkteve Industriale
 • Inxhinieri e Proceseve të Prodhimit dhe Teknologjia

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Akitekturë e Qendrueshme
 • Dizajn Enterierit
 • Restaurim
 • Planifikim Urban

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 • Dizajn i Modes
 • Dizajn Produkti
 • Dizajn Grafik
 • Dizajn Inteieri

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Politika Publike
 • Menaxhim Publik
 • E-Qeverisje

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializime:

 

 • Të ushqyerit ( Nutricioni )
 • Teknologjia e Ushqimit
 • Menaxhimi dhe sigurimi i cilësisë së ushqimit

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë
 • Inxhinieri Energjetike dhe Mjedisi

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Burimet e Energjisë
 • Konzervimi i Energjisë
 • Efiçienca e Energjisë
 • Menaxhimi i Energjisë
 • Inxhinieria Elektrike
 • Konzervimi i Energjise në Ndërtesa
 • Sistemet e Ngrohjes dhe Ftohjes

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri