Politika Publike dhe Menaxhim

PASQYRA E PROGRAMIT TE POLITIKAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT

 

 

 

Emri i institucionitBPRAL Kolegji UBT
Fakulteti / DepartmentiDepartmenti për Shkenca Sociale
KampusiKampusi Kryesor
Programi studimorMA Politika Publike dhe Menaxhimi
Personi pergjegjesFlora Kadriu
NQF Niveli i kualifikimitNQF Niveli 7
Titulli i dhënë akademikeMaster i arteve në Politika Publike dhe Menaxhimi
ECTS120
Profilet e programit  (Specializimet)Politika Publike dhe Menaxhimi
Erasmus Kodi
Lloji i studimeveFull-time
Numri i studentëve50
Koha minimale e studimeve2 vite