Inxhinieri e Energjisë dhe Mjedisi

MSc Programi Inxhinieria e Energjisë dhe Mjedisi

 

Shkalla Master Inxhinieri e Energjisë dhe Mjedisi është një program i studimeve Master që ofron edukim profesional në këtë fushë të rëndësishme të studimit.

 

Programi MSc Inxhinieria e Energjisë dhe Mjedisi edukon dhe përgatit studentët për karrierë në fushën e Inxhinierisë së Energjisë dhe Mjedisit në nivel Master, me fokus në prodhimin, shpërndarjen dhe përdorimin e qëndrueshëm dhe efikas të energjisë si dhe ruajtjen e mjedisit.

 

Emri i institucionit BPRAL UBT College
Fakulteti/Departamenti Fakulteti i Inxhinierisë së Energjisë
Kampusi ose Dega kryesore Kampusi kryesor
Programi vlen për Degën Jo
Emri i programit të studimit MSc Inxhinieria e Energjisë dhe Ambienti
Personi përgjegjës Dr.Sc. Armend Ymeri
Akreditim/Riakreditim Reaccreditation
Niveli i Kualifikimit NQF ISCED 7
Grada akademike e dhënë Msc në Inxhinieri Energjetike dhe Ambient
ECTS 120
Profili i programit (specializimi) 1. Inxhinieria e Energjisë;

2. Inxhinieria dhe Ambienti

Kodi Erasmus 06.9 (Inxhinieri të tjera, Teknologji)
Lloji i studimeve Full Time
Numri i studentëve 100
Kohëzgjatja minimale e studimeve 2 Vite