Studentët

Programi akomodon një shumëllojshmëri të gjerë të përkatësive dhe mjediseve mësimore. UBT u siguron studentëve lidhjet institucionale me industrinë, duke u mbështetur në marrëveshjet e nënshkruara me institucione të ndryshme shtetërore, publike e private në Kosovë dhe në vendet e rajonit. Pas përfundimit të studimeve të nivelit master, studentët bëhen plotësisht të gatshëm për tregun e punës ku shumica e tyre vetëm se janë të punësuar në sektorin e energjisë si në Korporatën Energjetike të Kosovës j.s.c (KEK), Transmisionin, Sistemin dhe Operatorin e Tregut j.s.c (KOSTT) ose sektorë të tjerë të energjisë. Diploma e UBT-së e njohur ndërkombëtarisht hap rrugë për punësim në kompani prestigjioze edhe jashtë vendit.

 

Të vetëdijshëm se inxhinierët e sotëm duhet të jenë të aftë t’i zgjidhin problemet komplekse dhe shumë të fokusuara praktike, si dhe ato të fushave të inxhinierisë, misioni i këtij programi studimor është t’i kontribojë studimit të inxhinierisë energjetike në bazë të programeve dhe përvojës evropiane dhe amerikane.