Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Duke u bazuar që Programi Inxhinieria e Energjisë dhe Menaxhment është program stimulues, i cili studentëve u ofron njohuri teorike dhe praktike, në mënyrë që ata të jenë në gjendje të depërtojnë fuqishëm në tregun e punës. Programi është krahasuar dhe ka marrëveshje bashkëpunimi me disa kompani dhe  universitete vendore, rajonale, evropiane, e botërore.

 

Programi bazohet në punën e bërë nga ELEMEND (Electrical Energy Markets and Engineering
Education).

 

UBT ka bërë krahasime të ndryshme me programe të ngjashme nga:
Hacettepe University, Ankara, Turkey
POLIS University(AL),
University Aleksandër Moisiu of Durrës (AL),
Albanian Constructors Association (AL),
Co-PLAN, Institute for Habitat Development (AL),
University of Prishtina (XK),
University for Business and Technology-UBT (XK),
University of Montenegro (ME),
University of Minho (PT),
Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (NL),
Anhalt University of Applied Sciences (DE),
Slovak University of Technology in Bratislava (SK)..