Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

UBT si pjesë e projektit Erasmus, ka ndërtuar një laborator modern të inxhinierisë energjisë që përfshin sistemet solare, energjisë së erës.

 

Poashtu UBT ka marrëveshje bashkëpunimi me korporata të ndryshme në sektorin e energjisë në Kosovë si: Korporatën Energjetike të Kosovës j.s.c (KEK), Transmisionin, Sistemin dhe Operatorin e Tregut j.s.c (KOSTT) dhe sektorë të tjerë të energjisë.