Stomatologji

Emri i institucionit BPRAL UBT College
Fakulteti Departamenti i Stomatologjisë
Kampusi Kampusi Kryesor
Emri i programit të studimit Studime të Integruara në Stomatologji
Personi përgjegjës Merita Barani
Akreditim/Riakreditim Akreditim
NQF Niveli i Kualifikimit NQF Niveli 7
Titulli (grada) akademike Doktor i Stomatologjisë
ECTS 360
Profili i programit Përkujdesje shëndetësore (Stomatologji)
Kodi Ermasmus Stomatologji, 12.3
Tipi i studimit Me orar të plotë
Numri i studenteve 20
Kohëzgjatja e studimeve 6 vite