Struktura e Programit

Fakulteti i Stomatologjisë është programi që ofron ndërlidhjen e njohurive teorike dhe praktike të kësaj fushe me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies.

 

Programi Stomatologji e Integruar
VITI I PARË
Semestri ILëndaECTS
Anatomi 17
Histologji dhe Embriologji6
Biofizike4
Kimi4
Biologji dhe Gjenetike Humane4
Hyrje ne Stomatologji3
Gjuhe Angleze 12
Totali i Orëve – Semestri I30
Semestri IIBiokimi5
Anatomi 27
Fiziologji 16
Morfologjia e Dhembeve5
Gnatologjia3
Etika Mjekesore dhe Sociologjia2
Gjuhe Angleze 22
Totali i Orëve – Semestri II30
TOTALI I ORËVE – VITI I PARË60
  
VITI I DYTË
Semestri IIILëndaECTS
Fiziologji 24
Materialet Dentare3
Protetika Stomatologjike Paraklinike 13
Semundjet e Dhembit – Paraklinika 13
Patologjia e Pergjithshme5
Mikrobiologji dhe Imunologji4
Psikologji Mjekesore3
Statistike dhe Informatike Mjekesore3
Higjiena Dentare2
Totali i Orëve – Semestri III30
Semestri IVPatofiziologji5
Protetika Stomatologjike Paraklinike 25
Semundjet e Dhembit – Paraklinika 25
Shendeti Publik3
Farmakologjia5
Bazat e Hulumtimeve shkencore dhe shkrimi akademik4
Lënda Zgjedhore3
Totali i Orëve – Semestri IV30
TOTALI I ORËVE – VITI I DYTË60
  
Lëndë Zgjedhore 
Mikrobiologjia e Kavitetit Oral3
Propedeutikë3
Stomatologjia dhe Komuniteti3
  
VITI I TRETË
Semestri VLëndaECTS
Semundjet e Dhembit – Klinika 15
Protetika Mobile Klinike 15
Stomatologjia Parandaluese3
Mjekesia Interne4
Pediatria3
Radiologjia5
Fotografia Dentare2
Lënda Zgjedhore3
Totali i Orëve – Semestri V30
   
Lëndë Zgjedhore 
Lezionet Prekancerozat Orale3
Traumat Dentare3
Ndihma e Parë3
Semestri VISemundjet e Dhembit – Klinika 24
Protetika Mobile Klinike 24
Onkologjia me Radioterapi3
Otorinolaringologjia3
Oftalmologjia3
Dermatologjia3
Anestezia Dentare3
Kirurgjia e Pergjithshme4
Lënda Zgjedhore3
Totali i Orëve – Semestri VI30
TOTALI I ORËVE – VITI I TRETË60
  
Lëndë Zgjedhore 
Materialet Dentare dhe Ngjyra3
Disfunksionet e Nyjes Temporomandibulare3
Okluzioni Funksional3
  
VITI I KATËRT
Semestri VIILëndaECTS
Protetika Fikse Klinike 15
Semundjet e Dhembit – Klinika 35
Kirurgji Orale 15
Periodontologjia 13
Semundjet Infektive3
Fizioterapia3
Emergjencat Dentare3
Lënda Zgjedhore3
Totali i Orëve – Semestri VII30
   
Lëndë Zgjedhore 
Llaseri ne Stomatologji3
Menaxhimi I Gjakderdhjes ne Stomatologji3
Bazat e Estetikës ne Protetike3
Semestri VIIIKirurgji Orale 25
Protetika Fikse Klinike 24
Ortopedia e Nofullave 14
Endodoncia 13
Periodontologji 24
Stomatologjia e Femijeve 14
Implantologjia3
Lënda Zgjedhore3
Totali i Orëve – Semestri VIII30
TOTALI I ORËVE – VITI I KATËRT60
  
Lëndë Zgjedhore 
Kontrolla e infeksionit ne Stomatologji3
Gjenetika Orofaciale3
Planifikimi i Trajtimit Funksional3
  
VITI I PESTË
Semestri IXLëndaECTS
Protetika Maksilofaciale4
Stomatologjia e Femijeve 24
Endodoncia 24
Ortopedia e Nofullave 24
Mjekesia Orale 14
Kirurgjia Maksillofaciale 14
Estetika Dentare3
Lënda Zgjedhore3
Totali i Orëve – Semestri IX30
   
Lëndë Zgjedhore 
Kujdesi Dentar te Pacientet me nevoja te vecanta3
Neurologjia3
Ndermarresia dhe Menaxhimi3
Semestri XForenzika Mjekesore5
Stomatologjia e Femijeve 34
Endodoncia 35
Ortopedia e Nofullave 34
Mjekesia Orale 24
Kirurgjia Maksillofaciale 25
Lënda Zgjedhore3
Totali i Orëve – Semestri X30
TOTALI I ORËVE – VITI I PESTË60
  
Lëndë Zgjedhore 
Higjiena dhe Patologjitë orale3
Legjislacioni ne Shendetesi3
Zgjidhja e Avancuar e Problemeve3
  
VITI I GJASHTË
Semestri XILëndaECTS
Stomatologjia e Femijeve dhe Parandaluese – Praktike Klinike4
Semundjet e Dhembit – Praktike Klinike3
Paradontologji me Mjekesi Orale – Praktike Klinike3
Ortopedi e Nofullave – Praktike Klinike3
Protetike Stomatologjike – Praktike Klinike3
Kirurgji Orale – Praktike Klinike4
Teza e Diplomes 110
Totali i Orëve – Semestri IX30
Semestri XIIStomatologjia e Femijeve dhe Parandaluese – Praktike Klinike4
Semundjet e Dhembit – Praktike Klinike3
Paradontologji me Mjekesi Orale – Praktike Klinike3
Ortopedi e Nofullave – Praktike Klinike3
Protetike Stomatologjike – Praktike Klinike3
Kirurgjia Orale dhe Maksilofacile – Praktike Klinike4
Teza e Diplomes 210
Totali i Orëve – Semestri X30
TOTALI I ORËVE – VITI I PESTË60