Struktura e Programit

Programi është i përbërë prej 360 ECTS, që janë të ndarë në 12 semestra. Studimet e integruara të studimeve rezultojnë në titullin Doktor i stomatologjisë. Studimet zgjasin 6 vite.

Ngarkesa totale e studentëve në të gjithë studimet e integruara, duke përfshirë mësimin, praktikën, përgatitjen dhe provimet e kursit, është e barabartë me 360 ECTS.

Sipas Direktivës së KE-së 2005/36 të Komisionit të BE-së dhe Direktivës së Komisionit Evropian, Aneksi 5.3.1 mbi Praktikuesit Dentar: kurrikula përmban tre kategori të kurseve që ndonjëherë ofrohen në kontekstin e disiplinave të tjera ose në lidhjen: (1) Subjektet themelore ( 2) Subjektet e Mjekësisë së Përgjithshme dhe (3) Subjekte Stomatologjike.

Udhëzimi Teoritik :

 1. Lëndët themelore
 • Kimi
 • Fizikë
 • Biologji

 

 1. Lëndët e Mjekësisë së Përgjithshme

 

 • Anatomia
 • Histologjia,
 • Fiziologjia
 • Biokimi
 • Anatomia patologjike
 • Patofiziologjia
 • Farmakologji
 • Mikrobiologjia
 • Higjiena
 • Mjekësi parandaluese dhe epidemiologji
 • Radiologjia
 • Fizioterapia
 • Kirurgji e përgjithshme
 • Mjekësi të përgjithshme, përfshirë pediatri
 • Oto-rhino-laryngology
 • Dermato-Venereology
 • Psikologji e përgjithshme – psikopatologji
 • Neuropatologji
 • Anestetikë

 

 1. Lënda e Stomatologjisë

 

 • Protetikë
 • Materiale dentare
 • Sëmundjet e dhëmbit
 • Endodoncion
 • Stomatologji parandaluese
 • Anestetikë dhe qetësim
 • Kirurgji orale
 • Paradontologji
 • Pedodonci
 • Ortopedia e nofullave
 • Radiologji dentale
 • Kirurgji maxilofaciale
 1. Gjuhët e huaja dhe shkencat shoqërore

Të dhëna statistikore

Metodat e Kërkimit

Shkrim akademik

 

 

Kurset mjekësore kontribuojnë në zhvillimin e aftësive të nxënësve për të vëzhguar, vlerësuar dhe dokumentuar gjendjen shëndetësore, rrezikun e shëndetit, simptomat e sëmundjes dhe rezultatet e trajtimeve midis pacientëve dhe qytetarëve. Përkrah kesaj, kurset ndihmojne ne  kompetencat e studentëve në aplikimin e njohurive që lidhen me teoritë dhe metodat në shkencat shëndetësore. Kurset e shkencave natyrore kontribuojnë në zhvillimin e aftësisë së studentëve për të shpjeguar ndërtimin e organizmit të njeriut, si dhe proceset biokimike dhe fiziologjike dhe funksionet e qenieve njerëzore. Kurset në këtë lëmi zhvillojnë kompetencat e nxënësve në shpjegimin e zhvillimit të qenieve njerëzore gjatë gjithë jetëgjatësisë në bashkëveprimin midis individit, mjedisit dhe mikroorganizmave.

Kurset në shkencat shoqërore dhe humane kontribuojnë në aftësinë e studentëve për të përshkruar, analizuar, vlerësuar, kuptuar dhe respektuar vlerat njerëzore, kulturat, pikëpamjet e botës, kushtet ekzistenciale, mënyrën e të menduarit, sjelljet dhe reagimet. Kurset zhvillojnë kompetencat në reflektimin etik, ndërveprimin, komunikimin dhe vlerësimin e nevojës për informim, këshillim dhe edukim të pacientëve, të afërmve, eksperteve të shëndetit dhe të tjerëve në kuadrin shoqeror. Kurse të shkencave shoqërore kontribuojnë në zhvillimin e aftësive të studentëve për të përshkruar, analizuar dhe vlerësuar kushtet shoqërore dhe kulturore që ndikojnë në kushtet dhe mundësitë që kanë të bëjnë me shëndetin dhe sëmundjet. Kurset ofrojnë njohuri për organizimin, funksionimin, zhvillimin dhe kuadrin ligjor të sistemit shëndetësor dhe social të Kosovës. Përveç kësaj, kurset zhvillojnë kapacitetet e nxënësve në reflektimin  dhe shtrirjen e veprimtarise se tyre profesionale në një kontekst ndërdisiplinor, shoqëror, kulturor dhe organizativ..

Provimet e rregullta periodike kryhen në fund të çdo semestri. Vlerësimi kryhet nga personeli akademik. Më shumë të dhena mbi kurrikulën mund ti gjeni  më poshtë :

 

 

 

VITI I PARË: 60 ECTS

SEMESTIR  1:30 ECTS
Ore ne javeTotal ne semester
NoGrupiLendaTeroriPraktikeTeoriPraktikeECTSMesimdhenesi
1BKimi I22  30304Fidan Feka
2BBiofizikë2230304Labinot Kastrati
3ABiologji dhe Gjenetikë Humane3245304Labinot Kastrati
4AHyrje në Stomatologji203003Fidan Feka
5AAnatomy I3345457Pranvera Ibrahimi
6CHistologji me emriologji3245306Fisnik Jashari
7DGjuhe angleze 1203002Fatbardha Qehaja
SEMESTRI  2:  30 ECTS
NoGrupiLendaTPS/TS/PECTSMesimdhenesi
8BBiokimi3245305Shpend Dragusha
9BAnatomi II3345457Pranvera Ibrahimi
10BFiziologji I3245306Rexhep Gjyliqi
11CMorfologji e dhembeve2230305Merita Barani
12CGnatologji2130153Agim Prokshaj
13BEtike Mjekësore dhe Sociologji203002Arianit Jakupi
14DGjuhe Angleze  2203002Fatbardha Qehaja
Viti I dyte: 60 ECTS
SEMESTRI 3
NoGrupiLendaTPS/TS/PECTSMesimdhenesi
15BFiziologji II3245305Rexhep Gjyliqi
16CMateriale Dentare2130153Vjosa Hamiti
17CSemundjete Dhembit Paraklinike I1315454Nexhmije Ajeti
18BPatologji e Pergjithshme4260306Xhevat Kamberi
19BMikrobiologji dhe Imunologji2130154Afërdita Kurti
20BPsikologji Mjekësore203003Valdete Sereci
21DStatistikat Mjekësore dhe Informatika Mjekësore2 

1

 

30

 

15

3 

Ardita Baraku

Dafina Gexha

22CHigjienë Dentare1115152Aida Rexhepi
SEMESTERI 4
NoGrupiLendaTPT/SP/SECTSMesimdhenesi
23BPatofiziologji3245305Driton Vela
24CProtetika Dentare Paraklinik I2330455Burim Kiseri
25CSemundjete Dhembit Paraklinike II1315454Merita Barani
26BShëndeti publik2130153Ardita Baraku

Dafina Gexha

27BFamakologji3245305Fitmi Alidemaj
28DMetodat e Hulumtimit dhe Shkrimi Akademik2130 154Shpend Dragusha
Lende zgjedhore
29EMikrobiologjia e kavitetit të gojë1115153Lumturije Asllani
30EPropedeutic1115153Nexhmije Ajeti
31EStomatologjia dhe komuniteti1115153Aida Rexhepi
Viti I trete
SEMESTRI 5
NoGrupiLendaTPS/TS/PECTSLecturer
32CSemundjete e Dhëmbit Klinika I1315456Nexhmije Ajeti
33CStomatologjia parandaluese1215304 Aida Namani Rexhepi
34CProtetika Stomatologjike Klinika I2430606Burim Kiseri
35BMjekësi interne2230304Zaim Gashi
36BPediatri2230303Nijazi Gashi
37CRadiologji3245305Ilir Ahmetxhekaj
38CFotografi dentare1115152Burim Kiseri
SEMESTRI 6
NoGrupiLendaTPS/TS/PECTSMesimdhenesi
39CSëmundjet e Dhembit Klinika II2330455Merita Barani
40BOnkologjia dhe radioterapia2130155Emine Disha
41BOtorinolaringologji2230304Hajdin Thaqi
42BDermatologji2130154Alma Kocinaj
43BAnesteziologji Dentare1215304Vjosa Hamiti Krasniqi
44BKirurgji e përgjithshme2230305Shqiptar Demaqi
Lende zgjedhore
45EPrekancerozat orale1115153Visar Bunjaku
46ETraumat dentare1130153Aida Rexhepi
47EDisfunksioni Temporomandibular1115153Agim Prokshaj
Viti: IV
SEMESTRI 7
NoGrupiLendaTPS/TS/PECTSMesimdhenesi
48CProtetika Dentare Klinika II2330457Burim Kiseri
49CSemundjet e Dhembit  klinika III1315455Nexhmije Ajeti
50CKirurgjia Orale I2330456Vjosa Hamiti Krasniqi
51CPeriodontologji I2230304Visar Bunjaku
52CFizioterapi1215304Irfan Halimi
53CEmergjenca në stomatologji1215304Ferjalle Perjuci
SEMESETRI 8
NoGrupiLendaTPS/TS/PECTSLecturer
54CKirurgjia Orale II2330455Vjosa Hamiti Krasniqi
55COrtopedia e nofullave I2230305Agim Prokshaj
56CEndodoncioni I1215305Merita Barani
57CPeriodontologji II2230304Lumturije Asllani
58CPedodonci I233045`5Aida Rexhepi
59CImplantologji2230303Vjosa Hamiti / Arben Murtezani
Lende zgjedhore
60ELaseri në stomatologji1115153Visar Bunjaku
61EMenaxhimi i gjakderdhjes në stomatologji1130153Ferjalle Perjuci
62EGjenetika Orofaciale1115153Agim Prokshaj
Viti i  5

SEMESTRI 9

NoGrupiLendaTPS/TS/PECTSMesimdhenesi
63CProtetika Dentare –klinika III2330454Burim Kiseri
64CStomatologji Pediatrike II2230303Aida Rexhepi
65CEndodoncioni II1315453Nexhmije Ajeti
66COrtopedia e nofullave II2230304Agim Prokshaj
67CMjekësi orale I1330303Visar Bunjaku
68CKirurgjia maksilofaciale I1315453Ferjalle Perjuci
69Tezë10
SEMESTRI 10
NoGrupiLendaTPS/TS/PECTSMesimdhenesi
70BMjekësia Ligjore2130154Vjosa Hamiti
71CStomatologji pediatrike III1215303Aida Rexhepi
72CEndodoncioni III1315453Nexhmije Ajeti
73CMjekësi orale II1215303Visar Bunjaku
74CKirurgjia maksilofaciale II2330454Ferjalle Perjuci
Lende zgjedhore
75CKujdesi dentar i pacientëve me nevoja të veçanta1115153Aida Rexhepi
76CSëmundjet e Rrezikut në Stomatologji1115153Vjosa Hamiti
77BKontrolli i infeksionit në stomatologji1115153Ferjalle Perjuci
78Tezë10
Orë totale4080
Teoria Totale1905
Praktika e përgjithshme2175