Struktura e Programit

Fakulteti i Stomatologjisë është programi që ofron ndërlidhjen e njohurive teorike dhe praktike të kësaj fushe me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies.

 

Programi Stomatologji e Integruar
VITI I PARË
Semestri I Lënda ECTS
Anatomi 1 7
Histologji dhe Embriologji 6
Biofizike 4
Kimi 4
Biologji dhe Gjenetike Humane 4
Hyrje ne Stomatologji 3
Gjuhe Angleze 1 2
Totali i Orëve – Semestri I 30
Semestri II Biokimi 5
Anatomi 2 7
Fiziologji 1 6
Morfologjia e Dhembeve 5
Gnatologjia 3
Etika Mjekesore dhe Sociologjia 2
Gjuhe Angleze 2 2
Totali i Orëve – Semestri II 30
TOTALI I ORËVE – VITI I PARË 60
   
VITI I DYTË
Semestri III Lënda ECTS
Fiziologji 2 4
Materialet Dentare 3
Protetika Stomatologjike Paraklinike 1 3
Semundjet e Dhembit – Paraklinika 1 3
Patologjia e Pergjithshme 5
Mikrobiologji dhe Imunologji 4
Psikologji Mjekesore 3
Statistike dhe Informatike Mjekesore 3
Higjiena Dentare 2
Totali i Orëve – Semestri III 30
Semestri IV Patofiziologji 5
Protetika Stomatologjike Paraklinike 2 5
Semundjet e Dhembit – Paraklinika 2 5
Shendeti Publik 3
Farmakologjia 5
Bazat e Hulumtimeve shkencore dhe shkrimi akademik 4
Lënda Zgjedhore 3
Totali i Orëve – Semestri IV 30
TOTALI I ORËVE – VITI I DYTË 60
   
Lëndë Zgjedhore  
Mikrobiologjia e Kavitetit Oral 3
Propedeutikë 3
Stomatologjia dhe Komuniteti 3
   
VITI I TRETË
Semestri V Lënda ECTS
Semundjet e Dhembit – Klinika 1 5
Protetika Mobile Klinike 1 5
Stomatologjia Parandaluese 3
Mjekesia Interne 4
Pediatria 3
Radiologjia 5
Fotografia Dentare 2
Lënda Zgjedhore 3
Totali i Orëve – Semestri V 30
     
Lëndë Zgjedhore  
Lezionet Prekancerozat Orale 3
Traumat Dentare 3
Ndihma e Parë 3
Semestri VI Semundjet e Dhembit – Klinika 2 4
Protetika Mobile Klinike 2 4
Onkologjia me Radioterapi 3
Otorinolaringologjia 3
Oftalmologjia 3
Dermatologjia 3
Anestezia Dentare 3
Kirurgjia e Pergjithshme 4
Lënda Zgjedhore 3
Totali i Orëve – Semestri VI 30
TOTALI I ORËVE – VITI I TRETË 60
   
Lëndë Zgjedhore  
Materialet Dentare dhe Ngjyra 3
Disfunksionet e Nyjes Temporomandibulare 3
Okluzioni Funksional 3
   
VITI I KATËRT
Semestri VII Lënda ECTS
Protetika Fikse Klinike 1 5
Semundjet e Dhembit – Klinika 3 5
Kirurgji Orale 1 5
Periodontologjia 1 3
Semundjet Infektive 3
Fizioterapia 3
Emergjencat Dentare 3
Lënda Zgjedhore 3
Totali i Orëve – Semestri VII 30
     
Lëndë Zgjedhore  
Llaseri ne Stomatologji 3
Menaxhimi I Gjakderdhjes ne Stomatologji 3
Bazat e Estetikës ne Protetike 3
Semestri VIII Kirurgji Orale 2 5
Protetika Fikse Klinike 2 4
Ortopedia e Nofullave 1 4
Endodoncia 1 3
Periodontologji 2 4
Stomatologjia e Femijeve 1 4
Implantologjia 3
Lënda Zgjedhore 3
Totali i Orëve – Semestri VIII 30
TOTALI I ORËVE – VITI I KATËRT 60
   
Lëndë Zgjedhore  
Kontrolla e infeksionit ne Stomatologji 3
Gjenetika Orofaciale 3
Planifikimi i Trajtimit Funksional 3
   
VITI I PESTË
Semestri IX Lënda ECTS
Protetika Maksilofaciale 4
Stomatologjia e Femijeve 2 4
Endodoncia 2 4
Ortopedia e Nofullave 2 4
Mjekesia Orale 1 4
Kirurgjia Maksillofaciale 1 4
Estetika Dentare 3
Lënda Zgjedhore 3
Totali i Orëve – Semestri IX 30
     
Lëndë Zgjedhore  
Kujdesi Dentar te Pacientet me nevoja te vecanta 3
Neurologjia 3
Ndermarresia dhe Menaxhimi 3
Semestri X Forenzika Mjekesore 5
Stomatologjia e Femijeve 3 4
Endodoncia 3 5
Ortopedia e Nofullave 3 4
Mjekesia Orale 2 4
Kirurgjia Maksillofaciale 2 5
Lënda Zgjedhore 3
Totali i Orëve – Semestri X 30
TOTALI I ORËVE – VITI I PESTË 60
   
Lëndë Zgjedhore  
Higjiena dhe Patologjitë orale 3
Legjislacioni ne Shendetesi 3
Zgjidhja e Avancuar e Problemeve 3
   
VITI I GJASHTË
Semestri XI Lënda ECTS
Stomatologjia e Femijeve dhe Parandaluese – Praktike Klinike 4
Semundjet e Dhembit – Praktike Klinike 3
Paradontologji me Mjekesi Orale – Praktike Klinike 3
Ortopedi e Nofullave – Praktike Klinike 3
Protetike Stomatologjike – Praktike Klinike 3
Kirurgji Orale – Praktike Klinike 4
Teza e Diplomes 1 10
Totali i Orëve – Semestri IX 30
Semestri XII Stomatologjia e Femijeve dhe Parandaluese – Praktike Klinike 4
Semundjet e Dhembit – Praktike Klinike 3
Paradontologji me Mjekesi Orale – Praktike Klinike 3
Ortopedi e Nofullave – Praktike Klinike 3
Protetike Stomatologjike – Praktike Klinike 3
Kirurgjia Orale dhe Maksilofacile – Praktike Klinike 4
Teza e Diplomes 2 10
Totali i Orëve – Semestri X 30
TOTALI I ORËVE – VITI I PESTË 60