Shkolla Profesionale

Trajnime

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Shkolla Profesionale

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Certifikime Profesionale

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Shkolla Profesionale

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Shkolla Profesionale

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Shkolla Profesionale

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Trajnime të Aprovuara për Mësimdhënës nga Këshilli Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Shkolla Profesionale

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri