Trajnime për Maturant dhe Studentë

Trajnime për Maturant dhe Studentë

UBT përmes Qendrës për Zhvillim Profesional dhe Produkte, përmes pakos së trajnimeve së teknologjisë informative, për të gjithë maturantët që bëhen pjesë e këtyre trajnimeve ofron zbritje 10% për studimet akademike.

 

Qendra për Zhvillim Profesional dhe Produkte në UBT, si një qendër që ofron trajnime profesionale në fushën e teknologjisë informative, përmes profesionistëve më të mirë dhe infrastrukturës më moderne, ofron trajnime cilësore të cilat iu shërbejnë në zhvillimin e nxënësve në të ardhmen e tyre për fushat që ata zgjedhin për të studiuar.

 

Në të njëjtën kohë, përveç që studentët marrin aftësi profesionale në fushën e teknologjisë informative duke ndjekur trajnimet në Qendrën për Zhvillim Profesional dhe Produkte në UBT, në të njëjtën kohë ata përfitojnë edhe mundësinë për bursë për vazhdimin e studimeve akademike në UBT.

 

Kësisoj, Qendra për Zhvillim Profesional dhe Produkte në kuadër të UBT-së, ofron këto pako të trajnimeve nga fusha e teknologjisë informative: