Shkolla Profesionale

Shkolla Profesionale

UBT-ja, si institucion i arsimit të lartë në Kosovë, po dëshmon gjithnjë e më shumë se është e përkushtuar që t’i ofrojë të gjitha modelet e studimit në vend.
Në kuadër të UBT-së është Shkolla Profesionale e cila është akredituar nga Autoriteti Kombëtar I Kualifikimeve për organizimin dhe mbajtjen e mësimit për tetë (8) profile profesionale si mëposhtë:

  • Zhvillues i Aplikacioneve, niveli 5 i kualifikimimit sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve
  •  Administrator i Rrjetiit dhe i  Sistemeve Kompjuterike,  niveli 5 i kualifikimimit sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve
  •  Teknologji e Informacionit dhe Komunikim (TIK),  niveli 3 i kualifikimimit sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve
  •  Instalues Elektrik në Banesa Civile,  niveli 3 i kualifikimimit sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve
  • Gjuhë Angleze
  • Gjuhë Gjermane
  • Asistent Administrativ,  niveli 3 i kualifikimimit sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve
  • Shitja dhe Shërbimi i Klientit,  niveli 3 i kualifikimimit sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve