Certifikime Profesionale

Certifikime Profesionale

 

UBT Akreditohet nga EC-Council

 

UBT tanimë edhe zyrtarisht njihet si institucion partner akademik i EC-Council.

EC-Council është partneriteti kryesor për ofrimin e trajnimeve dhe certifikimeve më të avancuara në fushën e sigurisë kibernetike, siq janë: Certified Ethical Hacker (C|EH), Certified Pennetration Testing Professional (C|PENT), Certified Cloud Security Engineer (C|CSE), Certified DevSecOps (E|CDE)