PSI

UBT ka arritur marrëveshje me PSI per certifikime për gjuhën angleze. Këto certifikime pranohen nga shteti Anglez për Bashkim familjar, studime dhe për punësim.

 

Siguruar nga SQA, mundësuar nga UBT dhe PSI

Skills for English është krijuar prej dy prej emrave kryesorë në kualifikim dhe çertifikimi. Autoriteti Skocez i Kualifikimeve (SQA) është një udhëheqës ndërkombëtar në arsim dhe kualifikime zhvillimi.  Dhe shërbimi. PSI është një ofrues global i zgjidhjeve të fuqisë punëtore me mbi 70 vjet përvojë duke siguruar testime në mbarë botën me nivele të larta.

 

Testim i përshtatshëm i bazuar në kompjuter

Shkathtësitë për anglisht janë tërësisht të bazuara në kompjuter si për dy ashtu edhe për katër testet e aspektit. Testet e leximit dhe dëgjimit ruhen automatikisht gjatë dorëzimit të testit; regjistrohen përgjigjet e të folurit dhe të shkruarit në formatin dixhital gjatë seancës së testimit dhe ruajtur nga vlerësues të trajnuar pas përfundimit të testit. Kjo sjell një përvojë unike të studimit, me kalim të përsosur nga testimi i njërës aftësi gjuhësore në tjetrën në një sesion të vetëm, dhe ku studentët mund të marrin rezultatet e tyre brenda 14 ditëve.

 

Nivelet e testimit

Speaking Listening Reading Writing
A1    
A2    
B1    
B1
B2
C1
C2

 

ISACA