PEARSON VUE

UBT në gjatë vitit 2016 u akreditua nga PearsonVUE si PearsonVUE Authorized Testing Center. PearsonVUE, duke qenë njësi biznesi e Pearson, ofron një gamë të shërbimeve duke filluar nga ato të zhvillimit të testeve e deri tek menaxhimi i të dhënave. Kështu, PearsonVUE ofron mundësinë e marrjes së provimeve të IT industrisë përmes platformës më të sigurt të Qendrave të Autorizuara Testuese në 165 vende të botës. Duke ditur se tashmë UBT është PearsonVUE Authorized Testing Center, atëherë të gjithë te interesuarit tash e tutje në formatin next-to-door mund të certifikohen në provimet e shumta që ofron IT industria. Më shumë informata në lidhje me shërbimet e Pearson VUE do te mësoni nga lidhja ne vijim:

http://www.pearsonvue.com/