CERTIPORT

UBT eshte e akreditua nga Certiport Testing Center. Certiport ju ofron individëve kredenciale dhe aftësi digjitale aktuale dhe relevante për fuqinë punëtore kompetitive në mbarë globin. Këto zgjidhje përfshijnë Internet and Computing Core certification (IC3®) Microsoft® Office Specialist, Microsoft® Business Certification dhe Adobe Certified Associate programs, të ofruara nga më shumë se 12,000 Qendra te Certiport-it anë e mbanë botës. Më shumë informata në lidhje me shërbimet e Certiport do të mësoni nga lidhja në vijim:

http://www.certiport.com/