Intuit QuickBooks

Në rrjedhat e shekullit të XXI, fusha e kontabilitetit kërkon më shumë sesa njohuritë bazë mbi parimet e PPPA (parimet e përbashkëta të pranuara të kontabilitetit) i referohen një grupi të përbashkët parimesh, standardesh dhe procedurash të kontabilitetit të lëshuara nga Bordi i Standardeve të Kontabilitetit Financiar (BSKF). Në kuadër të këtyre zhvillimeve, studentët kanë nevojë të përsosin shkathtësitë e tyre edhe në fushën e informatikës. Intuit QuickBooks (QuickBooks është një paketë e cila përfshin një sërë programesh kompjuterike, për kryerjen e veprimeve të ndryshme në fushën e kontabilitetit). Për këtë arsye kjo platform është e lehtë për t’u kuptuar dhe përdorur, nga studentët që të kuptojnë konceptet e kontabilitetit ndërsa nderojnë aftësitë në aplikacionin më të përhapur të kontabilitetit në biznesin e vogël sot. Studentët mund të vërtetojnë njohuritë e tyre në QuickBooks duke u bërë një përdorues i çertifikuar i Intuit QuickBooks (QBCU).

Një studim i fundit i Certiport mbi ekspertët e kontabilitetit në kolegje dy vjeçare zbuloi se 84% besojnë se studentët që po përgatiten për një karrierë të suksesshme në fushën e kontabilitetit duhet të jenë të njohur me programin QuickBooks. Krahas të tjerave një i anketuar tha: “Tashmë shumë student i mësojnë mekanizmat e funksionimit të QuickBooks ndërsa mësojnë  parimet dhe bazat e kontabilitet. Veç kësaj, hartimi i programeve mësimore përmes përfshirjes së platformës Intuit QuickNooks, rrit vlerën e këtyre programeve, si dhe i siguron institucionit tuaj mekanizma shtesë të rekrutimit.

Përfitimet kryesore të çertifikimit në programin QuickBooks janë si mëposhtë;

  • Marrja e njohurive bazë dhe përvetësimi i shkathësive për të punuar me programin QuickBooks, duke zhvilluar nga pikëpamja profesionale në fushën e kontabilitetit;
  • Aftësia për të kryer analiza të matshme dhe të prekshme;
  • Beheni një kandidat i besueshëm për t’u punësuar dhe njëkohësisht krijoni besim tek punëdhënësi juaj falë shkathtësive të fituara;