EU-Council Associate

Këshilli EC (E-Commerce/tregtia përmes platformave ose programeve kompjuterike), ose Këshilli Ndërkombëtar i Konsulentëve të e-Tregtisë, është organi më i madh dhe i rëndësishëm në botë për çertifikimin në fushën e sigurisë kibernetike. Këshilli EC ka certifikuar mbi 200,000 profesionistë të sigurisë së informacionit globalisht që kanë ndikuar në mentalitetin e sigurisë kibernetike të organizatave të panumërta në të gjithë botën.

Certiport ka bashkëpunim të ngushtë me Këshillin e KE-së për të ofruar dy çertifikata të sigurisë në internet që mbulojnë një qasje sulmuese i ashtuquajturi, “Red Team”, dhe “Blue Team” i cili ka karakteristika mbrojtëse. Shoqata e “Ethical Hacking (EHA- hakimi etik) dhe ajo e “Cyber Forensics” (CF-mjekësia ligjore kompjuterike) do t’i lejojnë studentët të hyjnë në botën sa interesante dhe intriguese,  të fushës së sigurisë  kibernetike. Këto çertifikime vërtetojnë njohuritë e nivelit të hyrjes në këto fusha dhe përgatisin individë për çertifikime profesionale, të Këshillit KE për të vazhduar mësimin e praktikave të fundit kur parandalojnë dhe adresojnë sigurinë në internet.

Përveç çertifikatave të reja të Shoqatës të Këshillit EC, Certiport ofron programin zyrtar të Këshillit EC-Këshill, që përputhet me provimet dhe testet e praktikës për të përfshirë lehtësisht çertifikatat EC-Këshillit në kurset e sigurisë kibernetike dhe sigurinë e informacionit në CTE.

Përfitimet  prej çertifikimit përmes shoqatës së  Këshillit EC (E-Commerce/tregëtia përmes programeve ose platformave elektronike), janë si mëposhtë;

 

  • Ju ndihmon të hartoni kurrikulën në atë mënyrë që të jetë në përputhje me kërkesat e industrisë dhe standartet botërore.
  • I përgatit studentët e kolegjit tuaj për të qenë të gatshëm të nisin një karrierë të suksesshme në fushën e sigurisë kibernetike dhe njëkohësisht shërben si mekanizëm për të vërtetuar njohuritë e tyre;

Për më tepër i jep mundësinë studentëve të çertifikuar, të shihen si kandidatë potencial për t’u punësuar në sektorin e industrisë.