Autodesk Certified Professional

Autodesk Certified Professional

Profesionist  i çertifikuar i Autodek-ut

Nëse ju jeni një mësimdhënës që i ndihmon studentët të përgatiten për kolegj ose karrierë, ose një student që kërkon një avantazh konkurrues, ose mbase një kompani që kërkon njerëz me kualifikime për t’i bërë gjërat, një çertifikim i Autodesk mund të bëjë një ndryshim. Zotërimi i aftësitë në këtë program të dizajnit është tepër e rëndësishme si në fushat akademike ashtu edhe ato profesionale. Duke mësuar  studentët si të përdorin programin (software) më të mirë të llojeve si Autodesk® si AutoCAD, Inventor, Revit, Maya, 3DS Max dhe Fusion 360, së bashku me sigurimin e çertifikimit të Autodesk u jep atyre përparësi në arritjen e suksesit në kolegj ose edhe më gjerë në karrierë.

Çertifikatat e Autodesk® janë të njohura gjerësisht nga industria, përvetësimi i këtyre shkathtësive ndihmon projektuesit, inxhinierët dhe prodhuesit të kenë sukses në çdo fazë të karrierës së tyre. Ndërsa gjithnjë e më shumë industri përjetojnë një hendek aftësish, pasi ata punësojnë talent të ri, çertifikimet e Autodesk ofrojnë një vlefshmëri të besueshme të aftësive dhe njohurive. Një çertifikim zyrtar nga Autodesk mund të fillojë me Certifikimin e Përdoruesit të Autodesk, për të rritur suksesin akademik dhe për të qeënë i suksesshëm në kolegj ose edhe më gjerë karrierë.   Zhvillohuni nga aspekti profesional, përmirësoni produktivitetin dhe rrisni besueshmërinë duke u çertifikuar në programin Autodesk.