App Development with Swift Certification

App Development with Swift Certification

Zhvillimi i Aplikacionit me gjuhës së programimit “Swift”

 

Swift është një gjuhë programimi e fortë dhe intuitive e krijuar nga Apple që është e lehtë për tu mësuar, e thjeshtë për t’u përdorur dhe super e fuqishme. Që e bën të shkëlqyeshëm për fillimin me kod. Gjithashtu është një nga gjuhët më të përhapura të programimit e cila përdoret gjerësisht në nivel profesionistësh, nga zhvilluesit e faqeve të internetit. Në fakt, disa nga aplikacionet më të njohura në botë janë ndërtuar në Swift.

Përgatitni studentët për të ardhmen.

Zotërimi i shkathtësive për të zbërthyer siç duhet kodet është mjaft i rëndësishëm sidomos në rrjedhat e vrullshme të zhvillimeve teknologjike. Ndërkaq, i mëson dhe ndihmon ata si të zgjidhin problemet dhe të punojnë së bashku në mënyra krijuese, duke i’u mundësuar atyre të ndërtojnë aplikacione të cilat nxjerrin në pah idetë e tyre.

Merrni studentët tuaj të çertifikuar në Swift.

Çertifikimi bazohet mbi kursin e “Zhvillimit të Aplikacionit me Swift” përmes së cilit i’u jep njohuri nxënësve të shkollave të mesme dhe të kolegjit lidhur me gjuhën e programimit “Swift”, mekanizmat për zhvillimin e  aplikacioneve dhe përbërësit kryesorë të aplikacioneve.