IC3

Gjatë dekadës së fundit, teknologjia është bërë një pjesë integrale e jetës sonë të përditshme, dhe të kuptuarit se si të funksionojmë në mjedise që kërkojnë përdorimin e kompjuterëve dhe internetit është më kritik tani se kurrë më parë. Pra, nëse planifikoni të nisni një karrierë në IT, ose të përvetësoni njohuritë përkatëse për përdorimin e teknologjinë në mënyrë sa më efikase, një mundësi e shkëlqyer për ta berë këtë është Certifikimi i Librarisë Dixhitale të IC3 është vendi i duhur për të filluar.

Programi Digital Literacy IC3 (e cila është në vetvete një program shkrimit dhe leximit përmes platformave dixhitale IC3), ofron një gamë të gjerë mundësish nga vlerësimi deri tek çertifikimi. Duke qenë se është një standard global IC3 është sa gjithëpërshirëse po aq edhe të larmishme. Përmes të mësuarit duke dhënë zgjidhje praktike, mekanizmave të vlerësimit dhe çertifikimeve të cilat përfshijnë lloje të ndryshme të moshave dhe profesionesh, programi IC3 Digital Literacy. Veç të tjerave, ky program i përgatit studentët ose punonjësit në sektorë të caktuar, t’ia dalin me sukses dhe të përballen me sfidat e një bote e cila tashmë udhëhiqet nga teknologjia.