Adobe Certified Associate

Çertifikimi në Adobe Associated Associate (ACA) është vendi i përsosur për të dhënë njohuri dhe frymëzime krijuese në studentët tuaj. Ai i lejon studentët të drejtohet me përgjegjësi dhe të bëj një projekt të ri, duke ofruar zgjidhje që nuk mund të ketë më parë më parë; dhe duke ju jepni mësime për t’i shikoni në promovimin e studentëve në një nivel të ri. Krahas të tjerave, çertifikata ACA për studentë  u krijon studentëve të mësojnë, ushtrohen dhe përvetësojnë një sërë shkathtësish lidhur me përdorimin e platformave dhe programeve të ndryshme në fushën dixhitale.

Vlera e çertifikimit në ACA

“Edelman Intelligence” ka kryer disa hulumtime, lidhur me çertifikimin në ACA gjë e cila është hap i rëndësishëm drejt suksesit për një profesionisti i cili është në kërkim të aspiratave të reja në të ardhmen.

Përfitimet kryesore;

  • Vlerësimi dhe matja e shkallës së njohurive përmes testimit;
  • Studentët fitojnë njohuri praktike lidhur me përdorimin në praktikë të apikacionit;
  • Përmes çertfifikimit vërtetohen shkathtësitë për përdorimin e aplikacionit Adobe;
  • Përfitoni nga programi standard i industrisë së sotme dixhitale dhe certifikimit zyrtar Adobe;
  • Përmirësoni kurset tuaj përmes programit të mësimdhënës falas nga “Adobe Education”;

 

Burime për të mësuar, praktikuar dhe përvetësuar shkathtësitë tuaja.

Në kuadër të kursit të çertifikimit në ACA, studentët do të kenë në dispozicion materiale mësimore të kombinuara, teste praktike të cilat ofrohen nga Adobe. Shtimi i këtyre materialeve është një mundësi e mirë për përmirësimin e kurrikulës.