COMPTIA

 

UBT është akredituar si Partner Akademik i vetëm në rajon i ofruesit më të madh të certifikimeve në fushën e Teknologjisë së Informacionit CompTIA. Nga ky certifikim studentët e UBT-së dhe të tjerët do të kenë mundësinë të përfitojnë certifikime dhe trajnime të njohura ndërkombëtarisht në fushën e TI-së.

CompTIA si ofruesi kryesor i provimeve dhe certifikimeve në fushën e TI-së, ofron trajnimet dhe certifikimet në Përkrahje Teknike për PC, Rrjete Kompjuterike, Serverë, Linux, Siguri të Sistemeve etj.

CompTIA është e njohur për të siguruar certifikatat e industrisë standarde, që vërtetojnë aftësitë themelore të kandidatit. Programet e certifikimt të CompTIA sigurojnë një bazë të fortë për zhvillim të mëtutjeshëm professional.

Kompanitë e njohura, si Cisco, HP, IBM, Microsoft dhe Novell, njohin certifikatat e CompTIA si zgjedhje për programet e tyre. Ne ofrojmë certifikimet në vijim:

CompTIA A+

CompTIA Network+

CompTIA Security+

CompTIA CySA+

CompTIA Linux+ 2019

CompTIA Linux+ (103)

CompTIA Linux+ (104)

CompTIA CASP+

CompTIA Cloud+

CompTIA PenTest+

CompTIA Project+

CompTIA Server+

CompTIA Cloud Essentials

CompTIA ITF+

CompTIA CTT+(CBT)

CompTIA CTT+(VBT)