Board of Certification/Accreditation (BOC-AMP)

Board of Certification/Accreditation (BOC-AMP)

Për profesionistët që kërkojnë të njihen për ekspertizën e tyre në menaxhimin e ortezave dhe protezave. 

    1. Orthotic Fitter Examination (COF) (BOC-AMP) 
    2. Mastectomy Fitter Examination (CMF) (BOC-AMP) 
    3. DME Specialist Examination (DMES) (BOC-AMP)