National Cancer Registrars Association (NCRA-AMP)

National Cancer Registrars Association (NCRA-AMP)

Për regjistruesit e kancerit që kërkojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre analitike dhe menaxhuese të të dhënave. 

    1. Certification Examination (CERT) 
    2. Continued Demonstration of Qualification of Anesthesiologist Assistants (CDQ)