American Board for Occupational Health Nurses (ABOHN)

American Board for Occupational Health Nurses (ABOHN)

Për infermierët e shëndetit në punë që synojnë njohje dhe specializim në fushën e tyre. 

    1. Case Management Examination (ABOHN) 
    2. Certified Occupational Health Nurse Examination (COHN) (ABOHN) 
    3. Certified Occupational Health Nurse Specialist Examination (COHN-S) (ABOHN)