Në proces të akreditimit

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

 • Program i ri - 5 Specializime
 • Baçelor - UBT - DUKAGJINI
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Specializimet:

 • Financa, Banka dhe Sigurime
 • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
 • Marketing dhe Shitje
 • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion
 • Biznes Ndërkombëtar

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

 • Program i ri - Prizren
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

 • Program i ri - 4 Specializime
 • Master - UBT - ARBËRI
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Specializimet:

 • Logjistika dhe Menaxhimi I Prokurimit
 • Financa, Banka dhe Sigurime
 • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
 • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Gjuhë dhe Kulturë

 • Program i ri - Prishtinë
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Trashegimia Kulturore dhe Menaxhimi i Turizmit

 • Program i ri - Prishtinë
 • Master
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Trafiku dhe Menaxhimi i Transportit

 • Program i ri - Prishtinë
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Mjekësi e Përgjithshme

 • Program i ri - Prishtinë
 • Dr.Med
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Kujdesi Paliativ dhe Kirurgjik

 • Program i ri - Prishtinë
 • Master
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Laborant i Biokimisë Mjeksore

 • Program i ri - Prishtinë
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Shkenca Paramjekësore

 • Program i ri - Prishtinë
 • Master
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Biznes dhe Teknologji

 • Program i ri - UBT-ARBËRI
 • Baçelor - Joint Degree
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Biznes dhe Teknologji

 • Program i ri - Prishtinë
 • PhD
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Juridik

 • Program i ri - Prizren
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

 • Program i ri - Prizren
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Infermieri

 • Program i ri - Prishtinë
 • Master
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Infermieri

 • Program i ri - Ferizaj
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Bachelor Profesional në Fizioterapi

 • Program i ri - Prishtinë
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës

 • Program i ri - UBT - ESLG
 • Baçelor
Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori