Në proces të akreditimit

Programi është në proces të akreditimit

Specializimet:

  • Financa, Banka dhe Sigurime
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
  • Marketing dhe Shitje
  • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion
  • Biznes Ndërkombëtar

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Specializimet:

  • Logjistika dhe Menaxhimi I Prokurimit
  • Financa, Banka dhe Sigurime
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
  • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori