Në proces të akreditimit

  Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

  • Program i ri - Prizren
  • Baçelor
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

  • Program i ri - 5 Specializime
  • Baçelor - UBT - DUKAGJINI
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Specializimet:

  • Financa, Banka dhe Sigurime
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
  • Marketing dhe Shitje
  • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion
  • Biznes Ndërkombëtar

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

  • Program i ri - 4 Specializime
  • Master - UBT - ARBËRI
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Specializimet:

  • Logjistika dhe Menaxhimi I Prokurimit
  • Financa, Banka dhe Sigurime
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
  • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Dizajn i Integruar i Avancuar

  • Program i ri - 4 Specializime
  • Master - Prishtinë
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Specializimet:

  • Dizajn i Modes
  • Dizajn Produkti
  • Dizajn Grafik
  • Dizajn Inteieri

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Studime të Sigurisë

  • Program i ri - Prishtinë
  • Baçelor
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Gjuhë dhe Kulturë

  • Program i ri - Prishtinë
  • Baçelor
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Gjuhë Angleze

  • Program i ri - Prishtinë
  • Baçelor
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Trashegimia Kulturore dhe Menaxhimi i Turizmit

  • Program i ri - Prishtinë
  • Master
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Shkenca të Sportit dhe te Levizjes

  • Program i ri - Prishtinë
  • Baçelor
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Trafiku dhe Menaxhimi i Transportit

  • Program i ri - Prishtinë
  • Baçelor
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Psikologji

  • Program i ri - Prishtinë
  • Baçelor
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Mjekësi e Përgjithshme

  • Program i ri - Prishtinë
  • Dr.Med
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Kujdesi Paliativ dhe Kirurgjik

  • Program i ri - Prishtinë
  • Master
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Teknik Dentar

  • Program i ri - Prishtinë
  • Baçelor
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Shendet Publik dhe Menaxhim

  • Program i ri - Prishtinë
  • Master
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Laborant i Biokimisë Mjeksore

  • Program i ri - Prishtinë
  • Baçelor
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Shkenca Paramjekësore

  • Program i ri - Prishtinë
  • Master
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Biznes dhe Teknologji

  • Program i ri - UBT-ARBËRI
  • Baçelor - Joint Degree
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Biznes dhe Teknologji

  • Program i ri - Prishtinë
  • PhD
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Juridik

  • Program i ri - Prizren
  • Baçelor
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  E drejta Penale

  • Program i ri - Prishtinë
  • Master
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

  • Program i ri - Prizren
  • Baçelor
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Infermieri

  • Program i ri - Prishtinë
  • Master
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Infermieri

  • Program i ri - Ferizaj
  • Baçelor
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Bachelor Profesional në Fizioterapi

  • Program i ri - Prishtinë
  • Baçelor
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Zhvillim dhe Urbanizëm

  • Program i ri - Joint Degree
  • Master
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori

  Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës

  • Program i ri - UBT - ESLG
  • Baçelor
  Në proces të akreditimit

  Programi është në proces të akreditimit

  Ky program pritet të fillojë nga Tetori