Biokimi

Emri i institucionit BPRAL Kolegji UBT
Fakulteti/Departmenti Biokimi
Kampusi ose Dega kryesore Kampusi Kryesor
Programi aplikon për Degën Jo
Emri i programit të studimit MSc në Biokimi
Personi përgjegjës  
Akreditim/Riakreditim Akreditim
Niveli i Kualifikimit KKK NQF Niveli 7
Grada akademike e dhënë Master në Shkencën e Bikimisë
ECTS 120
Profili i programit (specializimi) /
Kodi Erasmus 13.6
Lloji i studimit Orar i plotë
Numri i nxënësve  
Kohëzgjatja minimale e studimit 2 vite