Struktura e Programit

Programi MSc Biokimi studentëve iu ofron përvojë kërkimore dhe aftësi profesionale në biokiminë bashkëkohore, duke hapur një karrierë të ardhshme në industri ose kërkime akademike. Kuptimi biokimik është thelbësor për të gjitha disiplinat biokimike. Ndërsa pjesa më e madhe e biokimisë moderne synon të sigurojë një kuptim të proceseve themelore biolokimike në një nivel molekular, ajo gjithashtu kontribuon në fushën e mjekësisë dhe industris.

MSc Biokimi iu mundëson studentëve aftësi të transferueshme të lëndëve specifike. Përvoja e aktiviteteve të bazuara në grup, kërkimit të literaturës, komunikimit të shkencës së aplikuar, menaxhimit të të dhënave dhe trajnimit praktik eksperimental do t’iu ofrojë aftësi të paçmueshme që të përgatis studentët për aplikim të suksesshëm të doktoratës dhe një karrierë të mëvonshme në kërkimin akademik në pothuajse çdo fushë në fushën biologjike. shkencat, për punë të bazuara në industri apo edhe karriera joshkencore.

Koncepti didaktik dhe metodat e mësimdhënies të përdorura në të gjithë programin janë krijuar për të përmbushur rezultatet e pritura të të nxënit të programit. Rezultatet e të nxënit të lëndëve janë krijuar për të kontribuar në arritjen e rezultateve të përgjithshme të programit. Programi përfshin 120 ECTS të cilat janë të strukturuara në 4 semestra. Studimet e MSc në Biokimi rezultojnë me titullin akademik Master i Shkencave në Biokimi.

 

Viti I: 60 ECTS
SEMESTRI 1: 30 ECTS
O Hulumtimi dhe Metodologjia e Kërkimit 8
O Sfidat Etike dhe Ligjore në Laboratorin e Biokimisë 8
O Membranat biologjike dhe proteinat e tyre 8
Z Të zgjedhura  
  SEMESTRI 2: 30 ECTS
O Biologjia Strukturore dhe Proteinat me Enzima 8
O Kimi Fizike e Avancuar 8
O Baza molekulare e kancerit 8
Z Të zgjedhura  
Viti II: 60 ECTS
  SEMESTRI 3: 30 ECTS
O Izotopet radioaktive dhe rrezatimi jonizues 8
O Metodat instrumentale 8
O Bioteknologjia molekulare 8
Z Të zgjedhura  
Lëndë Zgjedhore Viti I dhe II
  Praktikë dhe profesionalizëm në Bioteknologji 6
  Imunologjia Themelore 6
  Parimet e Farmakologjisë 6
  Toksikologjia e Ushqimit 6
  Biokimi bimore dhe mikrobike 6
SEMESTRI 4: 30 ECTS
  Teza Master 30