Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Metoda të kombinuara dhe fleksibile për Mësimdhënie dhe Mësimnxënie: Në UBT përdoren një sërë teknikash mësimore në programet tona master, nga puna tradicionale e bazuar në laborator, leksionet dhe seminaret deri te mësimi elektronik me platformat EON dhe Realitetin Virtual. Objektet tona të pasura, duke përfshirë investimet në ndërtesa dhe një nga bibliotekat akademike me burimet më të mira në vend, ofrojnë fleksibilitetin për të përfituar sa më shumë nga studimet pasuniversitare.

Të udhëhequr nga Programi ynë fleksibël i të mësuarit, ne po zbatojmë mënyra të reja pune për të iu mbështetur dhe përgatitur për një të ardhme më hibride, një të ardhme që kërkon shkathtësi dhe ekspertizë dixhitale. Ne po e bëjmë arsimin të arritshëm për të gjithë – dhe po prezantojmë mënyra të reja të ofrimit për ta realizuar atë.