Sistemet e Informacionit dhe Menaxhment

Mëposhtë gjeni tabelën me informatat e përgjithshme rreth programit të studimet Master në Fakultetin e Sistemeve të Informacionit.

Për informata më të detajuara ju lutem të vizitoni faqet tjera te ëebit apo na vizitoni në njërin nga kampuset e UBT-së.

PROGRAMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT

 

Emri i institucionit BPRAL Kolegji UBT
Fakulteti / Departmenti Departamenti i Sistemeve të Informacionit
Kampusi Kampusi Kryesor
Programi studimor MSc Sisteme të Informacionit dhe Menaxhment
Personi përgjegjës Blerton Abazi
Akreditim/Riakreditim Reakreditim
NQF  Niveli i kualifikimir NQF Niveli 7
Titulli akademik i marrë Master në Sisteme të Informacionit dhe Menaxhment
ECTS 120
Profili i programit (specializimet) Specializimi 1: Sisteme të Informacionit për Biznes

Specializimi 2: Sisteme të Informacionit për Librari dhe Arkivim

Specializimi 3: Tregtia Elektronike

Erasmus Code 11.3 Informatics and Computer Science
Lloji i studimeve Full-time
Numri i studentëve 50
Koha minimale e studimeve 2 vite