Sistemet e Informacionit dhe Menaxhment

Mëposhtë gjeni tabelën me informatat e përgjithshme rreth programit të studimet Master në Fakultetin e Sistemeve të Informacionit.

Për informata më të detajuara ju lutem të vizitoni faqet tjera te ëebit apo na vizitoni në njërin nga kampuset e UBT-së.

PROGRAMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT

 

Emri i institucionitBPRAL Kolegji UBT
Fakulteti / DepartmentiDepartamenti i Sistemeve të Informacionit
KampusiKampusi Kryesor
Programi studimorMSc Sisteme të Informacionit dhe Menaxhment
Personi përgjegjësDr. Lulzim Beqiri
Akreditim/RiakreditimReakreditim
NQF  Niveli i kualifikimirNQF Niveli 7
Titulli akademik i marrëMaster në Sisteme të Informacionit dhe Menaxhment
ECTS120
Profili i programit (specializimet)Specializimi 1: Sisteme të Informacionit për Biznes

Specializimi 2: Sisteme të Informacionit për Librari dhe Arkivim

Specializimi 3: Tregtia Elektronike

Specializimi 4: Sistemet e Informacionit, Siguria dhe Privatësia

Specializimi 5: Sistemet e Gjeo-Informacionit

Specializimi 6: Statistikat, procesimi i të dhënave dhe simulimi

Erasmus Code11.3 Informatics and Computer Science
Lloji i studimeveFull-time
Numri i studentëve50
Koha minimale e studimeve2 vite