Studentët

STUDENTËT

 

Programi ofron një shumëllojshmëri të gjerë të prejardhjeve dhe mjediseve të ndryshme mësimore. Kurrikula është e përshtatshme për: studentë të rinj të diplomuar me gradë në një shumëllojshmëri të fushave nga studentët e SI-së, ose të përqendruar në shkenca kompjuterike, biznes, shkenca shoqërore dhe humane, dhe po ashtu, është i përshtatshëm për profesionistë me përvojë, që kërkojnë për të përmirësuar aftësitë e tyre dhe për të kuptuar çështjet e menaxhimit te teknologjisë, si dhe profesionistë nga shumë fusha të tjera që kërkojnë një ndryshim në karrierë.

 

Të diplomuarit do të kenë fituar aftësitë që variojnë nga zhvillimi i softuerit, për shembull sistemet e modelimit të softuarit, për zbatimin e teknologjive të reja në kontekstin e biznesit dhe analizimin e efekteve të sistemeve mbi organizatat individuale dhe/ose mjediseve të tyre.

Aplikacionet e mundshme profesionale përfshijnë, por nuk kufizohen në: (a) dizajnimin, zhvillimin dhe nisjen e sistemeve të aplikimit të biznesit, p.sh: bazuar në teknologjitë e internetit; (b) kërkimore teorike dhe të aplikuara për format e reja të projektimit dhe përdorimin e teknologjive të informacionit; (c) Konsulencë biznesi: Mbështetje përdoruesve në planifikimin e produktit, zbatimin dhe përdorimin e produktit, si dhe planifikimin dhe organizimin e sesioneve trajnuese; (d ) Marketing: Harduerë inovativë marketingu dhe produkte softuerike.