Bashkëpunimi Ndërkombëtar

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

 

 

Programi plotëson kërkesat profesionale dhe i plotëson rekomandimet kryesore të Asociacionit të Makieri Kompjuterike / IEEE (2010) – Udhëzimet për Programe të Diplomuara në Sistemet e Informacionit.

Përafrimi i programit me ato që zbatohen diku tjetër në Bashkimin Evropian, jo vetëm që siguron një qasje të ekuilibruar në aspektin e teorisë dhe praktikës, por gjithashtu u jep studentëve mundësinë për të transpozuar të njëjtat aftësi në një kontekst tjetër pune dhe për të mundësuar lëvizjen e studentëve.

Programi është i bazuar në udhëzimet e Shoqatës së Sistemeve të Informacionit (AIS) për programet pasuniversitare.

Programe të tilla të ngjashme janë të ofruara edhe nga:

 

  • University of Vienna (MSc Information Systems),
  • University of Munster (MSc Information Systems),
  • University of Cologne (MSc Information Systems)
  • University of Stockholm (MSc Information Systems),
  • UAS Technicum Wien (MSc Information System Management).
  • Waterford Institute of Technology (MSc Master in Information Systems)