Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

Inxhinieri e Ndërtimit – UBT | Higher Education Institution 

Emri i institucionit:  UBT College
Departamenti i Fakultetit /Departamenti i Ndërtimit dhe Infrastrukturës
Kampusi kryesor ose kampusi kryesor i degës
Emri i programit të studimeve: MSc Inxhinieri ndërtimi dhe Infrastrukturë
Personi përgjegjës: Dr. Muhamet Ahmeti
Akreditimi / riakreditim: Akredituar
NQF Niveli i Kualifikimit: NQF Niveli 7
Diploma akademike e marrë: Master i Ndërtimtarisë dhe Infrastrukturës
ECTS: 120 kredi.
Profili i programit (specializimi):

· Inxhinieri e ndërtimit
· Menaxhimi dhe Teknologjia e Ndërtimit· Infrastruktura dhe Trafiku· Inxhinieri Hidro· Materialet inxhinierike· Gjeomekanika
Erasmus Kodi 06.4 Inxhineri (Tjera)
Lloji i studimit: Me kohë të plotë
Kohëzgjatja minimale e studimit: 2 vite.

 

Plani Strategjik i Kërkimit udhëzon UBT-në për t’iu përgjigjur efektivisht mjedisit në ndryshim në mundësitë e kërkimit dhe ofron një platformë për pjesëmarrje në iniciativat ndërkombëtare të lidhura me hulumtimet. Plani i hulumtimit të programit është i lidhur me temën e strategjisë institucionale të kërkimit: Inxhinieria Civile dhe Ndërtimi.

Temat kryesore të hulumtimit, si pjesë e strategjisë kërkimore janë:

 • Inxhinieri Strukturore.
 • Beton i paranderur;
 • Inxhinieri gjeoteknike;
 • Efiçienca e energjisë dhe materialet e ndërtimit;
 • Inxhinieri rrugore;
 • Ndërtime të qëndrueshme;
 • Normat e ndërtimeve dhe standardizimi;
 • Inxhinieri hidroteknike;
 • Inxhinieri hidrologjike’
 • Trajtimi i ujerave te zeza,
 • Rishfrytwzimi i ujerave gri,
 • Objektet Hidroteknike,
 • Menaxhimi dhe mbrojtja e ujerave,
 • Dinamika;
 • Inxhinieri infrastrukturore;
 • Menaxhimi ne ndertimtari
 • GIS;
 • Vlerësimi i Cilësisë dhe Standardet,
 • Monitorimi i Strukturave,
 • Inxhinieri sizmike,
 • Materialet Nertimore te Avancuara,
 • Analiza e Avancuar e Strukturave,
 • Konstruksione Metalike,
 • Konstruksione nga Druri,
 • Konstruksione Betonarme.
 • Infrastrukture Rrugore,
 • Aeroporte dhe Metro
 • Projektimi i Autostradave.