Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

Inxhinieri e Ndërtimit – UBT | Higher Education Institution 

Emri i institucionit:  UBT College
Departamenti i Fakultetit /Departamenti i Ndërtimit dhe Infrastrukturës
Kampusi kryesor ose kampusi kryesor i degës
Emri i programit të studimeve: MSc Inxhinieri ndërtimi dhe Infrastrukturë
Personi përgjegjës: Dr. Muhamet Ahmeti
Akreditimi / riakreditim: Akredituar
NQF Niveli i Kualifikimit: NQF Niveli 7
Diploma akademike e marrë: Master i Ndërtimtarisë dhe Infrastrukturës
ECTS: 120 kredi.
Profili i programit (specializimi):

· Inxhinieri e ndërtimit
· Menaxhimi dhe Teknologjia e Ndërtimit· Infrastruktura dhe Trafiku· Inxhinieri Hidro· Materialet inxhinierike· Gjeomekanika
Erasmus Kodi 06.4 Inxhineri (Tjera)
Lloji i studimit: Me kohë të plotë
Kohëzgjatja minimale e studimit: 2 vite.