Struktura e Programit

SEMESTRI 1: 30 ECTS
Lënda:LlojiECTS
Strukturat InxhinierikeO5
Materiale NdërtimoreO5
Analizë e Strukturave të AvancuaraO5
Modelimi dhe SimulimiO5
Menaxhimi në NdërtimtariO4
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)
E drejta në Ndërtimtari, Etika dhe ShoqëriaZ6
Gjuha Teknike-Angleze 1Z
Gjuha Teknike-Gjermane 1Z
Ekonomi e Ndërtimtarisë dhe FinancaZ
Psikologji Industriale dhe OrganizativeZ

 

SEMESTRI 2 : 30 ECTS
Lënda:LlojiECTS
Teknologji NdërtimoreO4
Gjeologji InxhinierikeO6
Inxhinieri e HidroteknikësO5
Inxhinieri e MjedisitO4
Inxhinieri e InfrastrukturësO5
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)
Teknikat e komunikimit dhe prezentimitZ6
Menaxhimi i burimeve njerëzoreZ
Gjuha teknike-angleze 2Z
Gjuha teknike-gjermane 2Z
Psikologji industriale dhe organizativeZ

 

Shikoni faqen e specializimeve