E Drejta Civile dhe Pronës

Emri i institucionit
Kolegji UBT

 

Kampusi kryesor dhe deget Prishtinë
Emri i programit të studimit E Drejta Civile dhe Pronës
Akreditimi/Akreditimi Akreditimi
Diploma Akademike Master