Infrastruktura

Ambienti i institucionit posedon një pritje informacioni, zyra e personelit akademik dhe administrativ, biblioteka e ligjit, zyra e fotokopjes, zyra e teknologjisë informative, salla për orë klinike dhe praktike, Qendra e Studentëve, Qendra e Karrierës, Qendra për Transferimin e Teknologjisë (CTT) i Institutit UBT për Inovacionin dhe Zhvillimin e Ndërmarrjeve (RIED), UBT Stats dhe UBT Campus Radio.

 

Veç të tjerash ekziston një Sistem Informativ për Menaxhimin e Shkollës (SMIS), i cili mundëson informimin efikas për studentët dhe stafit menaxhues. Ata mund të plotësojnë kërkesat e tyre administrative dhe të realizojnë një mbikëqyrje të jashtëzakonshme të të gjithë proceseve akademike në institucion.

 

Biblioteka Ligjore, e cila është pjesë e Bibliotekës së UBT-së. Biblioteka e Kolegjit UBT përbëhet nga dy hapësira të ndara: hapësira ku gjenden librat dhe hapësira e leximit. Biblioteka e Kolegjit UBT ka krijuar një katalog elektronik, i cili u lejon lexuesve të informohen për të gjithë materialin që ekziston në bibliotekë dhe lind mundësia për marrjen e librave në distancë. Biblioteka furnizohet rregullisht me libra në gjuhë të ndryshme ndërkombëtare. Publikimet që zakonisht merren janë nga qendra të mirënjohura ndërkombëtare si Universiteti i Teknologjisë në Vienë, Universiteti i Harvardit, Universiteti i Oslos, Universiteti i Oakland, Universiteti i Nisë. Gjithashtu, ekziston një përzgjedhje e gjerë e letërsisë e specializuar në fushën e Diplomacisë Ndërkombëtare dhe në këndin e NATO-s dhe komitetit ndërkombëtar, i cili fokusohet veçanërisht në situatën e viteve të fundit në Kosovë.

 

Shumëllojshmëria e literaturës në faqet e internetit u mundëson studentëve tanë një qasje të drejtpërdrejtë në e-Librat dhe artikujt online që kanë karakter shkencor dhe akademik në fusha të ndryshme të tilla si një vijim;