E drejta Penale

Program master ofron një diplomë pasuniversitare në të drejtën penale, e cila është një mundësi sfiduese për të eksploruar dhe zhvilluar perspektiva të reja kritike mbi debatet kryesore bashkëkohore (kombëtare dhe ndërkombëtare) për temat kriminale, po ashtu  vjen si një domosdoshmëri i qëllimit tradicional për t’u ofruar studentëve njohuri të përparuara dhe vetëdije kritike në fushën e së drejtës penale, dhe gjithashtu duke u siguruar atyre faktorë të rinj, të cilët kanë identifikuar drejtësinë penale në vend